ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ศธ.ประกาศเพิ่มสัดส่วนใช้ O-Net 30% ถ่วงจบการศึกษา ป.6, ม.3 และ ม.6

13 ธ.ค. 2556 10:26 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ศธ.ประกาศเพิ่มสัดส่วนใช้ O-Net 30% ถ่วงจบการศึกษา ป.6, ม.3 และ ม.6
จาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ
ภาพ ศธ.ประกาศเพิ่มสัดส่วนใช้ O-Net 30% ถ่วงจบการศึกษา ป.6, ม.3 และ ม.6


       วันนี้ (12 ธ.ค.) นายจาตุรนต์ ฉายแสง รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามประกาศ ศธ.เรื่องการปรับสัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้ที่เรียนจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยประกาศดังกล่าวกำหนดให้ปีการศึกษา 2557 สถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องใช้ผลการเรียนของผู้เรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษาและผลการทดสอบ O-Net ในสัดส่วน 70:30 และในปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไปให้ใช้ผลการเรียนของผู้เรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษาและผลการทดสอบ O-Net ในสัดส่วน 50:50 ทั้งนี้ การใช้คะแนน O-Net เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนจะใช้กับนักเรียนที่มีการทดสอบ O-Net ได้แก่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
       
       ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ศธ.ได้ออกประกาศเรื่องการใช้ผลการทดสอบ O-Net เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนมาแล้ว โดยกำหนดให้ใช้สัดส่วน O-Net 20% โดยอาจปรับเพิ่มสัดส่วนได้ตามความเหมาะสม ดังนั้นเพื่อให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามลำดับขั้นตอนในการปรับสัดส่วนของแนวทางการใช้ผลการทดสอบ O-Net จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ ศธ.พ.ศ.2546 ที่จะยกเลิกประกาศฉบับเดิมและให้ใช้ประกาศ ศธ.ฉบับใหม่แทน โดยการปรับเพิ่มสัดส่วน O-Net นี้เสนอโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
       
       “ในระหว่างรักษาการ รมว.ศึกษาธิการ งานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการไปตามปกติ หลายเรื่องได้ดำเนินการคืบหน้าไปมาก เช่น เรื่องภาษาจีนและภาษาอังกฤษ อยู่ระหว่างสรุปและจะเตรียมการเพื่อประกาศนโยบายซึ่งต้องไปดูว่าจะสามารถประกาศได้หรือไม่แต่ตนเข้าใจว่าดำเนินการได้เพราะไม่ใช่การประเทศทางการเมือง ส่วนเรื่องการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ดำเนินการตามกระบวนการที่ได้วางไว้ การเปิดฟังความเห็นรายกลุ่มสาระและภาพรวม จะต้องใช้เวลาทำอีกพอสมควรแต่คาดว่าจะได้ข้อสรุบที่สำคัญทั้งหมดได้ก่อนมีคณะรัฐมนตรีใหม่เข้ารับหน้าที่ เพราะแม้จะเลือกตั้งเสร็จสิ้นแต่รัฐบาลยังต้องรักษาการต่อไป เพราะกว่าการประกาศผลการเลือกตั้งจะแล้วเสร็จ” นายจาตุรนต์ กล่าว
 
 
 
เครดิต นสพ.ผู้จัดการ