ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

อ๋อยจี้225เขตขับเคลื่อนปฏิรูปศึกษา ชี้อิงตามพ.ร.บ.งบประมาณ

16 ธ.ค. 2556 10:19 น.

ผู้อ่าน

    "อ๋อย" วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ จี้ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ 225 เขต เร่งรัดปฏิบัติการตามแผนปฏิรูปการศึกษา ยกเหตุผลเรื่องการศึกษาไม่ใช่การเมืองทำได้เต็มที่ และขับเคลื่อนตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  เตรียมประชาพิจารณ์หลักสูตรใหม่ ใน 19 เขตตรวจราชการ รวมทั้งตั้ง สนง.ยกระดับพิซา 
     นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศธ. ได้ประชุมทางไกลด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 2 ไปยังผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ 225 เขต เพื่อนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา โดย รมว.ศธ.ให้ข้อคิดคือ 1.แม้จะอยู่ในช่วงรัฐบาลรักษาการ แต่งานการศึกษาไม่ใช่นโยบายเชิงการเมือง เชื่อว่าถึงจะเป็น รมว.รักษาการ ก็ขอให้หน่วยงานทำงานอย่างเต็มที่ โดยใช้ พ.ร.บ.งบประมาณเป็นตัวตั้ง และยินดีที่จะสนับสนุนทุกเรื่อง ยกเว้นเรื่องนโยบาย และข้อห้ามของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
     รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อว่า 2.จุดเน้นในการทำงานที่ฝากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คือ 1.การปฏิรูปการเรียนรู้ ให้ สพฐ.รับเรื่องหลักสูตรที่นายภาวิช ทองโรจน์และคณะ ยกร่างไว้ไปดำเนินการต่อ ซึ่งเลขาธิการ  กพฐ.รับว่าจะนำไปทำประชาพิจารณ์ใน 19 เขตตรวจราชการของสำนักนายกฯ ซึ่งเรื่องนี้จะให้หน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วมด้วย รมว.ศธ.ยังให้พัฒนาสื่อการเรียนการสอน การเตรียมครู และการวัดและประเมินผล นอกจากนี้ ยังให้นำผลจากการประชุมมาใช้จริง เช่น การสอนภาษาอังกฤษ เน้นการสอนแบบสนทนา มีชั่วโมงสอนและมีวิชาเลือกให้เด็กเลือกมากขึ้น 2.การผลิตและพัฒนาครู จะต้องทำให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่จะเกิดขึ้นใหม่ 3.การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เน้นการวางมาตรฐานอิเล็กทรอนิกส์ และมาตรฐานด้านเนื้อหา
     "รมว.ศธ.ยังฝากให้เขตพื้นที่ให้ผลักดันผลการประเมินพิซา แม้ว่าจะดีขึ้น แต่ก็ค้นพบจุดอ่อนว่าอยู่ที่โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนในสามจังหวัดใต้ แต่ก็ได้ทดลองพัฒนาเฉพาะกลุ่มแล้ว พบว่า ทำให้คะแนนดีขึ้น ต่อจากนี้ สพฐ.จะจัดตั้งสำนักงานมาดูแลพิซาโดยเฉพาะ โดยจะใช้ตัวสำนักงานเป็นตัวขับเคลื่อนพิซา นอกจากนี้ รมว.ศธ.ยังให้จัดการแนะแนวเพื่อศึกษาต่อสายอาชีวะในโรงเรียน สพฐ.มากขึ้น" นายกมลกล่าว.
 
 
 
เครดิต นสพ.ไทยโพสต์