ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ม.ค.57ประกาศใช้หลักสูตรใหม่ "ภาวิช-อ๋อย"กลัวถูกรัฐบาลสมัยหน้า"แช่แข็ง"

18 ธ.ค. 2556 09:43 น.

ผู้อ่าน

   "ศธ." เร่งผลักดันประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาใหม่ภายในเดือน ม.ค.57 "ภาวิช" เผยใช้อำนาจ สพฐ.เห็นชอบ หวั่นปล่อยทิ้งไว้สะดุด เพราะมีการเปลี่ยนรัฐบาล ฟุ้งเป็นหลักสูตรดีที่มาก ตอบโจทย์ เน้นให้เด็กคิดวิเคราะห์ รวมทั้งเตรียมจัดตั้งสถาบันหลักสูตรฯ ทำหน้าที่พัฒนาและขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรในโรงเรียน 
    ศ.ภาวิช ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ผู้ได้รับมอบหมายจากนายจาตุรนต์ ฉายแสง รักษาการ รมว.ศธ. ให้ดูแลการยกร่างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้การยกร่างหลักสูตรใหม่ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว 100% แล้ว เหลือเพียงการลงรายละเอียดรายชั่วโมงเท่านั้น เพราะมีการเพิ่มจำนวนผู้เชี่ยวชาญที่มาช่วยยกร่างหลักสูตร อาทิเช่น หลักสูตรวิชาวิทยาศาตร์ เพิ่มผู้เชี่ยวชาญร่างหลักสูตรเป็น 95 คน
ขั้นตอนที่เหลือเมื่อหลักสูตรยกร่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องนำร่างหลักสูตรใหม่เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เพื่อขอความเห็นชอบ จากนั้นก็สามารถประกาศใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องให้ รมว.ศธ.ลงนาม เพราะถือเป็นอำนาจของ กพฐ. อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันที่ยังไม่เรียบร้อย ตนจึงเตรียมหารือกับนายจาตุรนต์ ว่าให้นำร่างหลักสูตรใหม่เข้าขอความเห็นชอบจาก กพฐ.ภายในเดือนมกราคม 2557 แล้วให้ประกาศใช้ทันที ทั้งนี้ หากไม่ประกาศใช้หลักสูตรใหม่ภายในรัฐบาลนี้ ก็ไม่แน่ใจว่ารัฐบาลหน้าจะนำมาประกาศใช้หรือไม่ ซึ่งเป็นที่น่าเสียดาย เพราะหลักสูตรที่ยกร่างอยู่นี้เป็นหลักสูตรที่ดีมาก
    ผู้ช่วย รมว.ศธ.กล่าวอีกว่า จากการสัมมนาในเวทีต่างๆ พบว่าคนรอหลักสูตรใหม่กันอยู่ เพราะหลักสูตรเดิมที่ใช้อยู่ไม่ตอบโจทย์ในเรื่องสำคัญต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องการคิดวิเคราะห์ แต่หลักสูตรใหม่ปรับปรุงให้ตอบโจทย์ในเรื่องคิดวิเคราะห์อย่างมาก ระดมผู้เชี่ยวชาญมาช่วยกันยกร่าง ถือว่าเป็นร่างหลักสูตรที่ดี เพราะฉะนั้นควรประกาศใช้หลักสูตรใหม่ทันที เร่งให้ กพฐ.ให้ความเห็นชอบภายในเดือนมกราคม ซึ่งถ้าทำได้ตามนี้ก็น่าจะประกาศใช้หลักสูตรได้ทัน เพราะกว่าจะเลือกตั้งเสร็จได้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่น่าจะเป็นต้นเดือนมีนาคม ยังเหลือเวลาทำงานอีกกว่า 2 เดือน
    "ผมได้มีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ เลขาธิการ สพฐ. ไว้แล้ว เมื่อเสนอร่างหลักสูตรใหม่เข้าสู่ที่ประชุม กพฐ. ก็ไม่น่าจะมีปัญหา" นายภาวิชกล่าว และว่า สำหรับการประกาศใช้หลักสูตรใหม่มาใช้นั้นกำลังหารือว่าจะใช้รูปแบบใด โดยวางแผนไว้ 3 แนวทาง แนวทางแรกนั้น จะนำร่องในโรงเรียนที่มีความพร้อมและสมัครใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งทราบว่าน่าจะมีโรงเรียนสนใจจำนวนมาก แนวทางที่ 2 จะประกาศใช้ในช่วงชั้นที่ 1 คือ ป.1-ป.3 และช่วงชั้นที่ 3 คือ ม.1-ม.3 ก่อน เพราะหลักสูตรใหม่นี้เป็นหลักสูตรแบบบูรณาการ สามารถนำไปปรับใช้ในโรงเรียนที่ขาดแคลนครู ครูดนเดียวสามารถสอน 3 ชั้นปีได้พร้อมกัน เพราะฉะนั้นจึงให้มีการนำร่องเป็นช่วงชั้น และแนวทางที่ 3 ให้ปูพรมใช้ทุกชั้นปี ซึ่งแนวทางนี้มีความเป็นไปได้ต่ำ
    ทั้งนี้ ตามแผนเดิมที่วางไว้ จะประกาศใช้หลักสูตรใหม่ไปพร้อมกับการตั้งสถาบันหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้สถาบันนี้เป็นตัวขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรในโรงเรียนทุกสังกัด และทำหน้าที่พัฒนาหลักสูตรด้วย ขณะนี้ ศธ.ได้ยกร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันฯ ไว้เรียบร้อย รอแค่เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ แต่ในช่วงรักษาการนี้ไม่สามารถเสนอกฎหมายใหม่ เพราะฉะนั้นจึงวางแผนให้อาศัยอำนาจ รมว.ศธ.ตั้งคณะกรรมการจัดตั้งสถาบันฯ ไปก่อน ทำหน้าที่เสมือนกรรมการสถาบันฯ ไปจนกว่ากฎหมายจะผ่าน และมีการสรรหากรรมการสถาบันฯ ตัวจริง โดยวางแผนให้นางเบญลักษณ์ น้ำฟ้า อดีตรองเลขาธิการ สพฐ. ที่มีฐานะเป็นเลขานุการของคณะทำงานจัดตั้งสถาบันฯ มาทำหน้าที่รักษาการ ผอ.ก่อน
 
 
เครดิต นสพ.ไทยโพสต์