สทศ.พร้อมจัดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา / แจ้งเลื่อนวันสอบ O-NET ป.6 และ ม.3

สทศ.ยืนยันกำหนดการสอบวิชาสามัญ 7 วิชา วันที่ 4-5 มกราคม 2557 ตามเดิม
สำหรับการ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2556 เลื่อนสอบเป็นวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2557

ดาวน์โหลด