ชี้ ร.ร.159 แห่งกระทบ กปปส.นัดชุมนุมปิดกรุง 13 ม.ค.

ชี้ ร.ร.159 แห่งกระทบ กปปส.นัดชุมนุมปิดกรุง 13 ม.ค.

       “จาตุรนต์” ชี้ 159 โรงเรียนรับผลกระทบจากการชุมนุม Shutdown กทม.13 ม.ค.นี้ เชื่อมหา'ลัยไม่กล้าเข้าร่วมปิดถนนเพราะผิดกฎหมาย เตรียมหาที่ทำงาน ศธ.ชั่วคราวในพื้นที่ปริมณฑล
       
       วันนี้ (6 ม.ค.) นายจาตุรนต์ ฉายแสง รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงการเตรียมการรับวิกฤตที่จะเกิดจากการชุมนุมปิดถนน 20 จุดของ กปปส.ในวันที่ 13 ม.ค. นี้ ว่า ด้วยข้อเท็จจริงแล้วโรงเรียนสามารถใช้ดุลพินิจสั่งปิดเรียนได้ หากเห็นว่ามีความไม่ปลอดภัย หรือไม่สะดวกในการเดินทางของนักเรียน ซึ่งตน ก็ได้ให้ทาง ศธ.ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และประสานกับต้นสังกัดของสถานศึกษาต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลโรงเรียนที่จะได้รับผลกระทบ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจรองรับปัญหา ทั้งนี้ ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าจะมีสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา ได้รับผลกระทบจำนวน 159 โรง แยกเป็น สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 33 แห่ง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 117 แห่ง และวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 9 แห่ง ส่วนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ยังไม่มีข้อมูลรายงานเข้ามาแต่คาดว่าจะได้รับผลกระทบหลายแห่ง
       
       “เบื้องต้นสถานศึกษาเหล่านี้ ได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์ไว้แล้ว โดยในวันที่ 9 ม.ค.นี้ ศธ.จะนัดหารือในเรื่องนี้อีกครั้งและจะการประกาศให้ทราบทั่วกันผ่านทางสื่อ มวลชน สิ่งที่น่าห่วงคือการวางแผนสอนชดเชยในกรณีที่ต้องปิดเรียนหลายวัน เพราะการชุมชุมยืดเยื้อ แต่เนื่องจากใกล้กำหนดสอบปลายภาคในช่วงปลายเดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ จึงเกรงว่าจะไม่ทันเพราะเหลือเวลาเรียนน้อยแล้ว” นายจาตุรนต์ กล่าวและว่า นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงการเตรียมสถานที่ติดต่อประสานงาน และให้บริการประชาชน ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ขณะนี้เตรียมหาซึ่งมีงานหลายอย่างที่ยังคต้องให้บริการอยู่ อาทิเช่น การเบิดค่ารักษาพยาบาล การขอเทียบวุฒิการศึกษา การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งมีสถานที่ที่พิจารณาไว้ เช่น สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (วัดไร่ขิง) สตรีวิทยา 2 มหาวิทยาลัยวไลอลงกรณ์ฯ
       
       รักษาการ รมว.ศธ.กล่าวถึงกรณีที่ กปปส.ระบุ ว่า มีมหาวิทยาลัยต่างๆ ตอบรับเพื่อเข้าร่วมการปิดจราจรตามสี่แยกต่างๆ ในวันที่ 13 ม.ค.นี้ ว่า น่าจะเป็นการ เคลื่อนไหวของศิษย์เก่า และที่ผ่านมาก็ไม่ได้รับการสนับสนุนยินยอมจากทางสถาบันและผู้บริหาร มหาวิทยาลัย และคิดว่าทางผู้บริหารเองไม่น่าจะเข้าร่วมอย่างเป็นทางการ เพราะหากเข้าร่วมก็จะเป็นการทำผิดกฎหมาย ดังนั้น ตนจึงคิดว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะไม่ไปเข้าร่วมการปิดการจราจรในครั้งนี้ 

 

 

เครดิต นสพ.ผู้จัดการ