ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐฯ ใช้คะแนนโอเน็ตรับม.1

24 ม.ค. 2557 09:59 น.

ผู้อ่าน

    สพฐ.เผยรับ ม.1 ปีนี้ โรงเรียนในเขต กทม.มีเพียง รร.จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคมที่ใช้คะแนนโอเน็ตคัดเด็กในพื้นที่บริการถึง 50% ส่วนที่เหลือเป็นการสอบทั่วไป
    ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้ทำหนังสือแจ้งสัดส่วนการรับนักเรียนของโรงเรียน (รร.) ที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 293 แห่ง ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแจ้งให้เขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์และแจ้งให้นักเรียน ผู้ปกครองได้รับทราบ
    สำหรับในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปรากฏว่า รร.จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สอบคัดเลือกและใช้คะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกและใช้คะแนนโอเน็ตของนักเรียนทั่วไป 50%, รร.ชิโนรสวิทยาลัย สอบคัดเลือกเขตพื้นที่ 50% สอบทั่วไป 50%, รร.เทพศิรินทร์ สอบคัดเลือกเขตพื้นที่ 50% สอบทั่วไป 50%,
    รร.ทวีธาภิเศก สอบคัดเลือกเขตพื้นที่ 50% ทั่วไป 50%, รร.วัดนวลนรดิศ สอบคัดเลือกเขตพื้นที่ 50% สอบทั่วไป 50%, รร.มัธยมวัดนายโรง สอบคัดเลือกเขตพื้นที่ 50% สอบทั่วไป 50%, รร.สตรีวัดระฆัง สอบคัดเลือกเขตพื้นที่ 50% สอบทั่วไป 50%
    รร.นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล สอบคัดเลือกเขตพื้นที่ 50% สอบทั่วไป 50%, รร.บางปะกอกวิทยาคม สอบคัดเลือกเขตพื้นที่ 50% สอบทั่วไป 50%, รร.ปัญญาวรคุณ จับฉลาก 40% สอบคัดเลือกเขตพื้นที่ 30% สอบทั่วไป 30%, รร.โพธิสารพิทยากร สอบคัดเลือกเขตพื้นที่ 50% สอบทั่วไป 50%, รร.มัธยมวัดหนองแขม สอบคัดเลือกเขตพื้นที่ 50% สอบทั่วไป 50%, รร.เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ สอบคัดเลือกเขตพื้นที่ 50% สอบทั่วไป 50%,
    รร.มัธยมวัดสิงห์ สอบคัดเลือกเขตพื้นที่ 60% สอบทั่วไป 40%, รร.ราชวินิตมัธยม สอบคัดเลือกเขตพื้นที่ 50% สอบทั่วไป 50%, รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สอบคัดเลือกเขตพื้นที่ 50% สอบทั่วไป 50%, รร.โยธินบูรณะ สอบคัดเลือกเขตพื้นที่ 50% สอบทั่วไป 50%, รร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ สอบคัดเลือกเขตพื้นที่ 50% สอบทั่วไป 50%, รร.วัดราชโอรส  สอบคัดเลือกเขตพื้นที่ 50% สอบทั่วไป 50%
    รร.สายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ สอบคัดเลือกเขตพื้นที่ 50% สอบทั่วไป 50%, รร.ศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ สอบคัดเลือกเขตพื้นที่ 50% สอบทั่วไป 50%, รร.ศึกษานารี สอบคัดเลือกเขตพื้นที่ 50% สอบทั่วไป 50%, รร.ศึกษานารีวิทยา สอบคัดเลือกเขตพื้นที่ 50% สอบทั่วไป 50%
    รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สอบคัดเลือกเขตพื้นที่ 50% สอบทั่วไป 50%, รร.สตรีวิทยา สอบคัดเลือกเขตพื้นที่ 50% สอบทั่วไป 50%, รร.สามเสนวิทยาลัย สอบคัดเลือกเขตพื้นที่ 50% สอบทั่วไป 50%, รร.บางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สอบคัดเลือกเขตพื้นที่ 50% สอบทั่วไป 50%, รร.สุวรรณารามวิทยาคม สอบคัดเลือกเขตพื้นที่ 50% สอบทั่วไป 50%, รร.อิสลามวิทยาลัยแห่งวิทยาลัย จับฉลาก 50% สอบคัดเลือกเขตพื้นที่ 40% สอบทั่วไป 10%, รร.สวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี จับฉลาก 50% สอบคัดเลือกเขตพื้นที่ สอบทั่วไป 50%
    รร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง จับฉลาก 25% สอบคัดเลือกเขตพื้นที่ 25% สอบทั่วไป 50%, รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกเขตพื้นที่ 30% สอบทั่วไป 50%, รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกเขตพื้นที่ 30% สอบทั่วไป 50%, รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดาฯ สอบคัดเลือกเขตพื้นที่ 50% สอบทั่วไป 50%, รร.เทพลีลา สอบคัดเลือกเขตพื้นที่ 50% สอบทั่วไป 50%
    รร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า จับฉลาก 25% สอบคัดเลือกเขตพื้นที่ 25% สอบทั่วไป 50%, รร.นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกเขตพื้นที่ 30% สอบทั่วไป 50%, รร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกเขตพื้นที่ 30% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, รร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จับฉลาก 10% สอบคัดเลือกเขตพื้นที่บริการ 40% สอบทั่วไป 50%
    รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จับฉลาก 10% สอบคัดเลือกเขตพื้นที่ 40% สอบทั่วไป 50%, รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 จับฉลาก 10% สอบคัดเลือกเขตพื้นที่ 40% สอบทั่วไป 50%, รร.บางกะปิ สอบคัดเลือกเขตพื้นที่ 50% สอบทั่วไป 50%, รร.ฤทธิยะวรรณาลัย จับฉลาก 25% สอบคัดเลือกเขตพื้นที่ 25% สอบทั่วไป 50% รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 จับฉลาก 25% สอบคัดเลือกเขตพื้นที่ 25% สอบทั่วไป 50% รร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สอบคัดเลือกเขตพื้นที่ 50% สอบทั่วไป 50%
    รร.วัดสุทธิวราราม สอบคัดเลือกเขตพื้นที่ 50% สอบทั่วไป 50%, รร.วชิรธรรมสาธิต สอบคัดเลือกเขตพื้นที่ 60% สอบทั่วไป 40%, รร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ จับฉลาก 25% สอบคัดเลือกเขตพื้นที่ 25% สอบทั่วไป 50%, รร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ จับฉลาก 5% สอบคัดเลือกเขตพื้นที่ 45% สอบทั่วไป 50%, รร.สตรีวิทยา 2 จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกเขตพื้นที่ 30% สอบทั่วไป 50%
    รร.สารวิทยา จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกเขตพื้นที่ 30% สอบทั่วไป 50%, รร.สตรีศรีสุริโยทัย สอบคัดเลือกเขตพื้นที่ 50% สอบทั่วไป 50%, รร.สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ สอบคัดเลือกเขตพื้นที่ 50% สอบทั่วไป 50%, รร.สิริรัตนาธร สอบคัดเลือกเขตพื้นที่ 50% สอบทั่วไป 50%, รร.หอวัง จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกเขตพื้นที่ 30% สอบทั่วไป 50%, รร.สตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์ สอบคัดเลือกเขตพื้นที่ 50% ทั่วไป 50%, รร.สุรศักดิ์มนตรี จับฉลาก 25% สอบคัดเลือกเขตพื้นที่ 25% สอบทั่วไป 50%
 
 
 
เครดิต นสพ.ไทยโพสต์