ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

28 ม.ค. 2557 14:29 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทดสอบ โดยมีรายชื่อดังนี้ ดาวน์โหลดไฟล์