ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

สถาบันทดสอบฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทดสอบ โดยมีรายชื่อดังนี้ ดาวน์โหลดไฟล์