ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสถาบันทดสอบ ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์ก

ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ได้ประกาศสอบราคาจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ โดยกำหนดเปิดซอง ในวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น

ดาวน์โหลด