ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสถาบันทดสอบ ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์ก

6 ก.พ. 2557 09:57 น.

ผู้อ่าน

ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ได้ประกาศสอบราคาจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ โดยกำหนดเปิดซอง ในวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น