ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ลดสอบเข้ามหา'ลัยเหลือ2ระบบ

7 ก.พ. 2557 10:25 น.

ผู้อ่าน

 
ภาพ ลดสอบเข้ามหา'ลัยเหลือ2ระบบ  
    สกอ.เสนอปรับการคัดเลือก นร.เข้ามหาวิทยาลัยปี 58 ให้มหา'ลัยเลิกรับตรงเอง และเหลือเพียง 2 ระบบคือรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ และแอดมิชชั่นส่วนกลาง ส่วนโควตาต่างๆ ยังคงไว้ ชี้ที่ต้องหดเวทีสอบเข้าเพื่อลดปัญหาเด็กวิ่งรอกหลายสนาม เตรียมเสนอที่ประชุม ทปอ.และมหา'ลัยเห็นชอบ
    นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการศึกษาแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ได้เสนอปรับระบบการเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2558 โดยขอให้มหาวิทยาลัยงดรับนักศึกษาเข้าเรียนด้วยวิธีสอบรับตรง แต่ยังคงให้เปิดรับรูปแบบโควตาต่างๆ ได้ รวมถึงให้มีการรับในระบบการคัดเลือกในระบบรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) มากกว่า 1 รอบนั้น มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว โดยจากนี้คณะกรรมการฯ จะต้องหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในส่วนของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) รวมถึงมหาวิทยาลัยอื่นๆ เพราะหากจะปรับก็คงต้องดำเนินการในภาพรวมทั้งหมด
    สำหรับแนวทางที่จะปรับเบื้องต้นนั้น จะหารือร่วมกับคณะหรือกลุ่มวิชาชีพที่สามารถรวมตัวกันได้ อาทิ คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณะด้านสังคม มาร่วมกันออกข้อสอบคัดเลือกที่เหมาะสมกับการรับนักศึกษาของแต่ละกลุ่ม และมารับตรงร่วมกันผ่านระบบเคลียริงเฮาส์เพียงช่องทางเดียว ซึ่งหากสามารถดำเนินการได้จะทำให้ปัญหาการวิ่งรอกสอบของนักเรียนลดลง ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการสอบสมัครสอบของผู้ปกครองด้วย ส่วนเด็กที่พลาดหวังจากการรับตรงในระบบเคลียริงเฮาส์ ก็ยังมีโอกาสเข้าเรียนในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโดยระบบกลางหรือแอดมิชชั่นอีกครั้งหนึ่ง
 
    “หากมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับระบบที่คณะทำงานฯ เสนอ ในภาพรวมเท่ากับว่าต่อไปการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยจะเหลือ 2 ระบบใหญ่คือ การรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ และการแอดมิชชั่น ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการวิ่งรอกสอบของนักเรียน และลดภาระเรื่องค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบให้ผู้ปกครอง แต่ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวยังคงต้องหารือกับผู้เกี่ยวข้องอีกหลายรอบ เพื่อให้ได้ข้อสรุปในภาพรวมก่อนเริ่มดำเนินการใช้ในปีการศึกษา 2558” เลขาธิการ กกอ.กล่าว.
 
 
 
เครดิต นสพ.ไทยโพสต์