ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ.ให้บริการขอดูกระดาษคำตอบในการทดสอบวิชาสามัญ ๗ วิชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

10 ก.พ. 2557 12:05 น.

ผู้อ่าน

สทศ.ให้บริการขอดูกระดาษคำตอบในการทดสอบวิชาสามัญ ๗ วิชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

** ต้องยื่นคำร้องด้วยตนเอง หรือ ผู้แทน ณ  ที่ทำการ สทศ.เท่่านั้น (ไม่รับคำร้องทางไปรษณีย์)