สทศ.ให้บริการขอดูกระดาษคำตอบในการทดสอบวิชาสามัญ ๗ วิชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

สทศ.ให้บริการขอดูกระดาษคำตอบในการทดสอบวิชาสามัญ ๗ วิชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

** ต้องยื่นคำร้องด้วยตนเอง หรือ ผู้แทน ณ  ที่ทำการ สทศ.เท่่านั้น (ไม่รับคำร้องทางไปรษณีย์)

 

ดาวน์โหลด