ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ตารางแสดงค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ปีการศึกษา 2557 จำแนกตามวิชา

11 ก.พ. 2557 09:04 น.

ผู้อ่าน

ตารางแสดงค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ปีการศึกษา 2557 จำแนกตามวิชา