ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ.จัดสอบ B-NET/N-NET 22-23 ก.พ.

21 ก.พ. 2557 11:35 น.

ผู้อ่าน

นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า สทศ.ได้กำหนดจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา หรือ B-NET (Buddhist National Educational Test) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ให้แก่ผู้เรียนที่ศึกษาตามหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในวิชาพุทธประวัติและธรรมวินัย วิชาศาสนปฏิบัติ และวิชาภาษาบาลี วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ผู้มีสิทธิสอบ 7,501 คน และชั้น ม.6 ผู้มีสิทธิสอบจำนวน 3,203 คน โดยการจัดสอบจะมีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รวม 12 แห่ง ทำหน้าที่เป็นศูนย์สอบ มีสนามสอบทั่วประเทศ 14 สนามสอบ และประกาศผลสอบวันที่ 20 มีนาคม 2557
 
 
 
นอกจากนี้ สทศ. จะจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือ N-NET (Non-Formal National Educational Test) ครั้งที่ 2/2556 ในระดับชั้นประถมศึกษา ม.ต้น และ ม.ปลาย ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้มีสิทธิ์สอบระดับประถม 15,276 คน ม.ต้น  74,066 คน และ ม.ปลาย 107,238 คน
 
 
 
ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัด 76 จังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพฯ ทำหน้าที่เป็นศูนย์สอบบริหารการจัดสอบให้สนามสอบทั่วประเทศ 1,042 สนาม 
 
 
 
“ในวันเดียวกัน สทศ.ได้จัดสอบ N-NET ให้กับผู้มีสิทธิสอบที่อยู่ในเรือนจำ ทั้งหมด 3,162 คน แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา ผู้มีสิทธิสอบ 598 คน ใน 101 สนามสอบและ 105 ห้องสอบ ระดับ ม.ต้น ผู้มีสิทธิสอบ 1,266 ใน 123 สนามสอบ และ 124 ห้องสอบ และระดับ ม.ปลาย ผู้มีสิทธิสอบ 1,298 คน ใน 123 สนามสอบและ 125 ห้องสอบ สทศ.จะประกาศผลสอบวันที่ 25 มีนาคม 2557 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สทศ. ที่ www.niets.or.th”
 
 
เครดิต นสพ.มติชน