ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ทปอ.ปรับปฏิทินแอดมิชชั่น ช้าลง1สัปดาห์ไหลตามGAT-PAT/หารือด่วนช่วยนศ.อดกู้กยศ.

24 ก.พ. 2557 10:02 น.

ผู้อ่าน

เห็นชอบปรับปฏิทินแอดมิชชั่นตามแก็ต/แพ็ต เลื่อนกำหนดช้าลง 1 สัปดาห์ พร้อมขอให้ทุกมหา’ลัยรวบรวมผลกระทบการกู้เงิน กยศ.ของ นศ. เตรียมหารือในการประชุมครั้งต่อไป
    เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดี มม. ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 1/2557 เปิดเผยหลังการประชุม ทปอ.ว่า ที่ประชุมมีมติปรับกำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาปีการศึกษา 2557 ให้ช้าลงจากกำหนดเดิม เนื่องจากที่ผ่านมามีการขยับการสอบความถนัดทั่วไป หรือ GAT และความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ หรือ PAT โดยปฏิทินมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 8-11 มีนาคม ประกาศผลสอบ วันที่ 24 เมษายน ประกาศผลสอบ O-NET ปี 2556 วันที่ 31 มีนาคม รับสมัคร GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 12-23 มีนาคม กำหนดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 26-29 เมษายน ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 29 พฤษภาคม มหาวิทยาลัย/สถาบันที่เข้าร่วมในระบบเคลียริงเฮาส์ หรือรับตรง ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยไปยังสำนักสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) วันที่ 30 พฤษภาคม นักเรียนยืนยันสิทธิ์ วันที่ 5-9 มิถุนายน ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ วันที่ 12 มิถุนายน กำหนดการส่งรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกระบบโควตารับตรง โครงการพิเศษ และรายชื่อนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 1-2 เพื่อตัดสิทธิ์ระบบกลาง วันที่ 30 พฤษภาคม จำหน่ายระเบียบการคัดเลือกในระบบกลาง วันที่ 12-22 มิถุนายน รับสมัครแอดมิดชั่น วันที่ 15-22 มิถุนายน ชำระเงินค่าสมัครแอดมิชชั่น วันที่ 15-24 มิถุนายน ตรวจสอบคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก วันที่ 27-28 มิถุนายน ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 1 กรกฎาคม สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 7-9 กรกฎาคม ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 15 กรกฎาคม ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่ปรับไม่แตกต่างจากกำหนดเดิมมากนัก โดยจะเลื่อนช้าลงจากกำหนดเดิมเพียง 1 สัปดาห์เท่านั้น จึงไม่กระทบต่อนักเรียน
    ศ.นพ.รัชตะกล่าวต่อว่า ส่วนประเด็นปัญหาที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ถูกตัดงบนั้น ทปอ.ยังไม่ได้มีการหารือเรื่องดังกล่าว แต่หากถูกตัดงบจริงก็จะมีผลกระทบกับนักเรียนนักศึกษาที่จะกู้เงินแน่นอน ดังนั้นในส่วนของ ทปอ.จะขอให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ไปรวบรวมผลกระทบที่อาจจะเกิดกับนักศึกษาว่ามีมากน้อยแค่ไหน เพื่อนำมาหาทางแก้ปัญหาร่วมกันในการประชุม ทปอ.ครั้งต่อไป อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะมีทุนให้กับนิสิตนักศึกษาอยู่แล้ว แต่ก็ไม่เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา ดังนั้นกองทุน กยศ.ยังมีความจำเป็นกับนักศึกษาอยู่
    นายชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาสงขลานครินทร์ (มอ.) กล่าวว่า ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ ทางสำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้เชิญตัวแทนสถาบันอุดมศึกษาประมาณ 80 แห่ง มาหารือถึงบทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ซึ่งคาดว่าน่าจะมีการนำปัญหาที่ กยศ.ถูกตัดงบประมาณปี 2557 จำนวน 6,700 ล้านบาทมาหารือด้วย เนื่องจากมีผลกระทบกับนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศ โดยในส่วนของสถานศึกษาในภาคใต้นั้น เท่าที่ทราบนักเรียนส่วนใหญ่ก็กู้เงิน กยศ. ซึ่งจะกู้ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี ดังนั้นถ้าไม่ได้รับเงินกู้ กยศ.ก็คงจะมีผลกระทบต่อการศึกษาต่อของนักเรียนแน่นอน.

 

 

เครดิต : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์