ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย

25 ก.พ. 2557 09:58 น.

ผู้อ่าน

ตามประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย และสิ้นสุดระยะเวลาการรายงานตัวแล้วนั้น บัดนี้ มีผู้แจ้งสละสิทธิ์เพื่อรับการจัดจ้าง สถาบันทดสอบฯ จึงขอประกาศให้ผู้ที่สอบได้เป็นลำดับสำรอง เข้ารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย ดังนี้