ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สาธิตมศว ปทุมวัน คัดเด็กเข้าม.1 ต้องผ่านการสอบคุณธรรม – จริยธรรม

3 มี.ค. 2557 09:22 น.

ผู้อ่าน

วันนี้( 1 มี.ค.) นางอรพินธ์ คะนึงสุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ปทุมวัน กล่าวว่า วันที่ 1-2 มี.ค. นี้ โรงเรียนได้รับสมัครนักเรียนเพื่อสอบเข้าเรียนม.1 โดยก่อนที่นักเรียนจะสมัครเข้าเรียน ทางโรงเรียนจะฉายวิดีทัศน์ เรื่องคุณธรรมจริยธรรมความเป็นไทย คุณสมบัติของคนดี ให้นักเรียนทุกคนได้ดูและจะอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเรื่องต่าง ๆ เช่น ควรปฎิบัติตัวเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมอย่างไร เป็นต้น และเมื่อนักเรียนดูวีดิทัศน์จบคุณครูก็จะให้นักเรียนสอบถาม จากนั้นจะให้เด็กได้ปฏิบัติเรื่องที่ได้ดูมา ทั้งการไหว้ การกราบ การเดินผ่านผู้ใหญ่ การส่งของรับของ และคุณครูจะพูดคุยกับนักเรียน เพื่อให้รู้วิธีคิดของเด็กแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร ก่อนจะตัดสินว่าเด็กคนไหนจะผ่านเข้าไปสมัครสอบเรียนชั้นม.1 โดยเด็กคนไหนผ่านการปฏิบัติจะให้ไปสมัครเข้าเรียนก่อนส่วนเด็กที่ไม่ผ่านการทดสอบก็ต้องซ่อมจนกว่าจะผ่านแล้วถึงจะให้ไปสมัครเข้าเรียนได้

นางอรพินธ์ กล่าวต่อไปว่า การที่โรงเรียนทำเช่นนี้ เพราะเป็นนโยบายของผู้บริหารมศว ที่ต้องการให้ผู้ปกครองทราบว่ามหาวิทยาลัยมีจุดยืนชัดเจนเน้นเด็กที่เข้ามาเรียนจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรม ความดีความงามในจิตใจด้วย ไม่ใช่แต่จะเน้นเรื่องของวิชาการอย่างเดียว และถ้าเด็กผ่านการสอบเข้ามาเรียนแล้วทางโรงเรียนจะพาไปเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเน้นคุณงามความดี ความกตัญญูรู้คุณ บาปบุญคุณโทษ ความรักชาติรักแผ่นดิน รักศาสนาและพระมหากษัตริย์ เน้นการไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิและสอนมีจิตอาสา

“ ประเทศไทยอยู่ในภาวะวิกฤติเรื่องผู้นำที่มีคุณธรรมจริยธรรมอย่างมาก หากสถานศึกษาไม่ตระหนักและใส่ใจเรื่องเหล่านี้ เด็กจะเติบโตขึ้นมาโดยไม่เห็นต้นแบบที่ดีงาม เราจึงต้องหมั่นอบรมและให้ความสำคัญเรื่องเหล่านี้อย่างจริงจัง อย่างไรก็ตามชีวิตเด็กปัจจุบันผูกติดกับการใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์ แชตคุยกับเพื่อน เล่นเฟสบุกส์ ซึ่งเรื่องราวในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมจะหาแทบไม่ได้ ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียน ครูประจำชั้น ผู้ปกครองต้องร่วมมือกัน เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กๆ”นางอรพินธ์

 

 

เครดิต : นสพ.เดลินิวส์