ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันหลายอัตรา

4 มี.ค. 2557 15:13 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก บรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันทดสอบฯ ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 5 ตำแหน่ง  6  อัตรา  โดยมีคุณสมบัติและรายละเอียดต่างๆ ตามลำดับ ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 2 อัตรา

2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานประชุม 1 อัตรา

3. เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล 1 อัตรา

4. หัวหน้ากลุ่มงานบริการการทดสอบ 1 อัตรา

5. หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ 1 อัตรา