ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

"จาตุรนต์" แนะมหาวิทยาลัย งดจัดสอบกลางภาค ลดความเหลื่อมล้ำ

9 มี.ค. 2557 09:17 น.

ผู้อ่าน

8 มี.ค.57  เมื่อเวลา 09.30 น. นายจาตุรนต์  ฉายแสง รักษาการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ รศ.ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผอ.สทศ. และนายสหัส ภัทรฐิตินันต์ ประธานศูนย์สอบฯ ได้ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ที่ ห้องประชุมวิโรจน์ อิ่มพิทักษ์ อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

นายจาตุรนต์ กล่าวว่า การที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมสนามสอบในวันนี้ เพราะให้ความสนใจและให้ความสำคัญในการสอบ GAT/PAT และเพื่อจะถือโอกาสสื่อสารไปถึงนักเรียน ผู้ปกครอง รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาที่ต้องใช้ผลจากการสอบ GAT/PAT นี้ และขอให้กำลังใจ ก็หวังว่าการจัดสอบครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี หากการสอบครั้งนี้มีปัญหาบ้างเล็ก ๆน้อย ๆก็ขอให้ติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนสรุปว่าเป็นปัญหาใหญ่โตแค่ไหน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพราะตัวผู้สอบเอง
      
นายจาตุรนต์ กล่าวต่อว่า การสอบ GAT/PAT รวมถึงการสอบ O-NET และ A-NET ที่ สทศ.เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ ถือว่ามีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างมาก จึงควรส่งเสริมให้มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นไปในระบบการศึกษาของประเทศ ในการนำผลการทดสอบระดับชาติมาใช้ หลังจากที่ไม่มีการทดสอบระดับกลางของประเทศมานานกว่า 20 ปีแล้ว ทำให้เป็นจุดอ่อนสำคัญของระบบการศึกษาของประเทศ เพราะไม่มีใครรู้ว่าการศึกษาทั้งประเทศอยู่ตรงจุดไหน และไม่รู้ว่าการจัดการศึกษาในส่วนต่าง ๆได้มาตรฐานแตกต่างกันอย่างไร ดังนั้น เมื่อมีการทดสอบกลางนี้ขึ้นมา จึงทำให้สามารถกำหนดมาตรฐานการเรียนการสอนได้
        
นายจาตุรนต์ กล่าวอีกว่า การสอบ GAT/PAT ก็เพื่อนำผลคะแนนไปใช้เป็นองค์ประกอบในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยผ่านระบบ Admissions ดังนั้น จึงถือเป็นการริเริ่มที่ดี ในอนาคตก็หวังว่าการจัดสอบของ สทศ.ทั้งระบบ จะพัฒนายิ่งขึ้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการคัดเด็กเข้ามหาวิทยาลัยด้วยระบบรับกลางและรับตรง และหวังว่าการจัดสอบรับตรงเองของมหาวิทยาลัยต่าง ๆจะลดลง หรืองดไป แล้วหันมาใช้การจัดสอบของ สทศ.แทน ทั้งนี้ ก็เพื่อต้องการลดความซ้ำซ้อนยุ่งยากที่เชื่อมโยงไปกับการจัดสอบในเวลาต่าง ๆของมหาวิทยลัย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนของเด็กและครู
      
"ต่อไปขบวนการสอบใด ๆของมหาวิทยาลัย ควรจะเกิดขึ้นหลังจากที่นักเรียนจบ ม.6 แล้ว และมหาวิทยาลัยควรจะงดการจัดสอบใดๆ ระหว่างการเรียน หรือระหว่างภาค เพื่อให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียน และครูมีสมาธิในการสอน โดยให้มหาวิทยาลัยใช้ผลการสอบกลางแทน จะทำให้เกิดความเท่าเทียม และเป็นธรรมต่อนักเรียน โดยเฉพราะนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กยากจนจะได้สอบน้อยครั้งลง และใช้ผลสอบกลางเข้าเรียนต่อตามต้องการ หรือตามคะแนนเทียบกับนักเรียนคนอื่นๆ ซึ่งหลักการนี้ผมคิดว่าจะแก้ปัญหาทั้งในเชิงมาตรฐาน คุณภาพและความเป็นธรรม ยุติธรรมในระบบการศึกษา" นายจาตุรนต์ กล่าว
      
รักษาการ รมว.ศธ. กล่าวด้วยว่า ปัญหาที่จะต้องทำร่วมกันคือการพัฒนาข้อสอบ GAT/PAT รวมถึงข้อสอบ O-NET และ A-NET ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ดังนั้น สทศ.จะต้องเป็นตัวเชื่อมในการออกข้อสอบของมหาวิทยาลัยต่าง ๆให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครองและครูสนใจการเรียนในระบบ และจะทำให้การปฏิรูปการศึกษาสำเร็จได้ ที่ผ่านมาเมื่อเด็กเรียนถึง ม..5,ม.6 แล้วมักจะไม่สนใจเรียนในห้อง เนื่องจากมหาวิทยาลัยออกข้อสอบกันตามอัธยาศัย และไม่ตรงตามหลักสูตร ทำให้เด็กต้องไปเรียนกวดวิชาเพิ่ม
       
ด้าน รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวว่า สทศ.ได้จัดการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1/2557 ทั่วประเทศ โดยกำหนดสถานที่จัดสอบรวม 19 ศูนย์สอบ ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 8 - 11 มีนาคม 2557 โดยมีผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมดหมด จำนวน 335,960 คน
        
สำหรับในวันนี้ (8 มี.ค.)ที่ ม.เกษตรฯ ได้เป็นหนึ่งในศูนย์สอบซึ่งดูแลการจัดสอบ GAT/PAT ทั้งหมด 5 สนามสอบ ได้แก่ ม.เกษตรฯ, ร.ร.สารวิทยา,  ร.ร.ดอนเมืองฯ, ร.ร.หอวัง, ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย โดยทั้งหมดมีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ GAT รวมจำนวน 8,082 คน ห้องสอบรวม จำนวน 270 ห้อง ส่วนการสอบ PAT มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวม จำนวน 6,570 คน จำนวนห้องสอบ รวม 221ห้อง และทุกสนามการจัดสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

เครดิต : น.ส.พ.แนวหน้า