ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

จาตุรนต์เผย สอบGAT/PAT วันแรกยังไม่พบทุจริต

9 มี.ค. 2557 09:33 น.

ผู้อ่าน

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ที่ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มก.) บางเขน นายจาตุรนต์  ฉายแสง ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยภายหลังเดินทางมาตรวจเยี่ยมการจัดทดสอบความถนัดทั่วไป หรือGAT และการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการหรือ PAT ครั้งที่ 1/2557 จัดสอบวันที่ 8 -11 มีนาคม 2557 พร้อมกัน ณ สนามสอบทั่วประเทศ
 
 
นายจาตุรนต์ กล่าวว่า เท่าที่ได้รับรายงานการจัดสอบภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี  ส่วนการจัดสอบGAT/PAT นั้นเป็นเรื่องที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.)มอบให้ สทศ.จัดสอบ เพื่อนำคะแนนมาใช้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งตนเห็นด้วย เพราะจัดสอบโดยหน่วยงานกลาง ซึ่งจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของนักเรียน และผู้ปกครอง แต่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ยังไปสอบเอง หรือสอบตามอัทธยาศัย  เนื้อหาของข้อสอบเกินหลักสูตร จนทำให้เด็กและผู้ปกครองเดือนร้อนไปกวดวิชา  เกิดความไม่เป็นธรรมกับเด็กยากจนที่ไม่มีเงินเรียนกกวดวิชา แต่ที่ผ่านมาตนพยายามขอให้มหาวิทยาลัยมาใช้ข้อสอบกลาง และถ้ามหาวิทยาลัยต้องการที่จะปรับปรุงข้อสอบก็หารือกับ สทศ.ได้ 
   
 
"การจัดสอบGAT/PAT จะเป็นเครื่องมือสำคัญให้มหาวิทยาลัยลดหรือเลิกการจัดสอบเองด้วย จะลดภาระกับเด็กและผู้ปกครอง  อย่างไรก็ตามผมขอย้ำข้อสอบของมหาวิทยาลัยมีผลต่อระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนมาก   ดังนั้นการจะปฎิรูปการศึกษาจะสำเร็จได้มหาวิทยาลัยควรที่จะต้องออกข้อสอบที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน"นายจาตุรนต์ กล่าว 
 
 
 
 
เครดิต : มติชนออนไลน์