ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และส่งเสริมการพัฒนาองค์กร

11 มี.ค. 2557 08:55 น.

ผู้อ่าน

    ตามประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ ในตำแหน่งนักวิชาการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และส่งเสิรมการพัฒนาองค์กร 3 อัตรา 

    บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ในตำแหน่งนักวิชาการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และส่งเสริมการพัฒนาองค์กร ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ทางสถาบันทดสอบฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้