ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และส่งเสริมการพัฒนาองค์กร

20 มี.ค. 2557 11:02 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และส่งเสริมการพัฒนาองค์กร โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557 เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน โดยมีรายชื่อดังนี้