ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ป.ตรีอาชีวะเกรดเฟ้อ! เผยเด็ก 39 คนจาก 184 ได้เกรดเฉลี่ย 3.75 ขึ้นไปมีสิทธิ์คว้าเกียรตินิยม

21 มี.ค. 2557 10:57 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ป.ตรีอาชีวะเกรดเฟ้อ! เผยเด็ก 39 คนจาก 184 ได้เกรดเฉลี่ย 3.75 ขึ้นไปมีสิทธิ์คว้าเกียรตินิยม
ภาพ ป.ตรีอาชีวะเกรดเฟ้อ! เผยเด็ก 39 คนจาก 184 ได้เกรดเฉลี่ย 3.75 ขึ้นไปมีสิทธิ์คว้าเกียรตินิยม
ภาพ ป.ตรีอาชีวะเกรดเฟ้อ! เผยเด็ก 39 คนจาก 184 ได้เกรดเฉลี่ย 3.75 ขึ้นไปมีสิทธิ์คว้าเกียรตินิยม

       เผยข้อมูลเบื้องต้นเกรด เฉลี่ย นศ.ป.ตรี สถาบันอาชีวะพบ 39 รายจาก 184 คนได้เกรดเฉลี่ย 3.75 ขึ้นไป ขณะที่เกรดเฉลี่ย 3.5-3.74 อยู่ที่ 28 คน “ชัยพฤกษ์” ยอมรับเกรดค่อนข้างเฟ้อและมีสิทธิ์ได้เกียรตินิยมอันดับ 1 และ 2 ตามเกณฑ์ เรียกด่วน ผอ.สถาบันอาชีวะร่วมหารือและหาทางสกัดปัญหา เพื่อให้การคุณภาพการศึกษา ป.ตรีมีความน่าเชื่อถือ
       
       นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาธิการ กอศ.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ตนได้ทำหนังสือแจ้งให้สถาบันการอาชีวศึกษา 19 แห่งจาก 38 วิทยาลัยที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ ส่งผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2556 ของนักศึกษารุ่นแรกจำนวน  684 คนมาให้เพื่อวิเคราะห์ผลการเรียนว่าเกรดเฟ้อหรือไม่นั้น ขณะนี้มีสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 และสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครได้ส่งผลการเรียนมาให้แล้ว พบว่า จาก นักเรียนจำนวน 184 คนในสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาช่างทองหลวง และสาขาวิชาการจัดการสำนักงาน มีผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.75 ขึ้นไป 39 คน หรือ 21.19% เกรดเฉลี่ย 3.5-3.74 จำนวน 28 คน หรือ 15.21% และต่ำกว่า 3.5 จำนวน 117 คน หรือ 63.58%
       
       อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะสาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาช่างทองหลวงของสถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพฯ ที่มีนักศึกษารวม 39 คน มีนักศึกษาที่เกรดเฉลี่ย 3.75 ขึ้นไปรวม 22 คน ซึ่งเมื่อดูข้อมูลดังกล่าวแล้วถือว่าเกรดค่อนข้างเฟ้อมากและนักศึกษาเหล่า นี้มีสิทธิ์ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและสอง เพราะตามหลักเกณฑ์ผู้ที่ได้เกียรตินิยมอันหนึ่งต้องมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.75 ขึ้นไป และเกียรตินิยมอันดับสองเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 3.75 และจะต้องไม่มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่าพอใช้ 2.00 ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้สำหรับสถาบันการอาชีวศึกษาที่เหลือกำลังทยอยส่งผลการเรียนเข้ามา เนื่องจากช่วงนี้อยู่ระหว่างการตัดเกรดในภาคเรียนที่ 2
       
       ทั้งนี้ ในวันที่ 21 มี.ค. ได้เรียกประชุมหารือร่วมกับรักษาการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา 19 แห่งเกี่ยวกับเรื่องของการวัดผลการเรียนของนักศึกษาว่าจะมีการป้องกันแก้ไข เกรดเฟ้อได้อย่างไรเพื่อให้คุณภาพการเรียนระดับปริญญาตรีอาชีวะมีความน่า เชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตนห่วงว่าในการเรียนภาคเรียนใหม่นี้จะเข้าสู่ช่วงของการเรียนทวิภาคีที่ นักศึกษาจะต้องไปฝึกปฏิบัติกับสถานประกอบ จึงคาดว่าผลการเรียนส่วนใหญ่น่าจะออกมาดี อย่างไรก็ตาม ตนคิดว่าแนวทางการกำหนดมาตรฐานและการควบคุมคุณภาพการเรียนการสอนและประเมิน ผลการศึกษาระดับปริญญาตรีของอาชีวะที่จะกำหนดให้มีการประเมินมาตรฐานฝีมือ ร่วมกับสถานประกอบการจะเป็นตัวสะท้อนได้ว่านักศึกษาที่ได้เกรดสูงจะมี มาตรฐานสูงตามผลการเรียนที่ออกมาหรือไม่ ซึ่งการประเมินมาตรฐานดังกล่าวนี้ สอศ.จะกำหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องผ่านการ ประเมินถึงจะจบการศึกษา 
       
       “การที่หลายวิทยาลัยให้เกรดนักศึกษาสูง ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะเปิดสอนปริญญาตรี เป็นปีแรกด้วยและการประเมินของผู้สอนจะอิงเกณฑ์ ฉะนั้นจึงต้องไปดูว่าวิธีประเมินมีความเที่ยงตรงแค่ไหนในแต่ละวิทยาลัย ส่วนการรับนักศึกษารุ่นใหม่ที่จะเปิดรับเข้าเรียนในปีการศึกษา 2557 อาจจะต้องมีมาตรการการประเมินผลการเรียนออกมาด้วยเพื่อไม่ให้เกรดเฟ้อ แต่จริงๆ แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดอยู่ที่การประเมินผลการเรียนในห้องเรียนของ อาจารย์ผู้สอนมากกว่าเพราะเกณฑ์การเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่ สอศ.นำมาใช้ ก็เป็นเกณฑ์ที่ใช้ในมหาวิทยาลัยทั่วไป” นายชัยพฤกษ์กล่าว

 

เครดิต นสพ.ผู้จัดการ