ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

เด็กป.6 ได้โอเน็ตเต็ม100 ถึง 2,596 คน

2 เม.ย. 2557 13:30 น.

ผู้อ่าน

วันนี้(1 เม.ย.)รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า จากที่ สทศ.ได้จัดสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ต ปีการศึกษา 2556 ผลปรากฏว่าในการสอบแต่ละช่วงชั้นมีนักเรียนทำคะแนนเต็ม 100 ได้ในหลายวิชา และมีนักเรียนทุกช่วงชั้นสามารถทำคะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีและมีเด็กที่ทำคะแนนได้เต็มเพิ่มขึ้นทุกปี แสดงว่าเด็กมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับค่าสถิติของจำนวนนักเรียนที่ทำคะแนนเต็มหรือคะแนนสูงสุดในแต่ละวิชา และช่วงชั้นต่าง ๆ มีดังนี้ ชั้น ป.6 วิชาภาษาไทย มีผู้เข้าสอบ 734,820 คน คะแนนเต็ม 100.00 จำนวน 1 คน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เข้าสอบ734,781 คน สูงสุด 94.00 จำนวน5 คน ภาษาอังกฤษ เข้าสอบ734,822 คน เต็ม 100.00 จำนวน104 คน คณิตศาสตร์ เข้าสอบ734,622 คน เต็ม100.00 จำนวน 2,596 คน วิทยาศาสตร์ เข้าสอบ734,817 คน เต็ม100.00 จำนวน1 คน สุขศึกษาและพลศึกษา เข้าสอบ734,815 คน เต็ม 100.00 จำนวน 69 คน ศิลปะ เข้าสอบ734,372. คน เต็ม 100.00 จำนวน 47คน การงานอาชีพและเทคโนโลยี เข้าสอบ734,329 คน เต็ม100.00 จำนวน 7คน

ชั้น ม.3 วิชาภาษาไทย เข้าสอบ 680,652 คน สูงสุด 84.70 จำนวน 2 คน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าสอบ679,629 คน สูงสุด90.00 จำนวน 5 คน ภาษาอังกฤษ เข้าสอบ680,445 คน เต็ม 100.00 จำนวน 2คน คณิตศาสตร์ เข้าสอบ 680,045 คน เต็ม 100.00 จำนวน 177 คน วิทยาศาสตร์ เข้าสอบ 679,113 คน เต็ม 100.00จำนวน 8 คน สุขศึกษาและพลศึกษา เข้าสอบ 679,483 คน สูงสุด95.00 จำนวน 1 คน ศิลปะ เข้าสอบ679,269 คน สูงสุด 95.00 จำนวน 1คน การงานอาชีพและเทคโนโลยี เข้าสอบ679,249 คน สูงสุด 92.00 จำนวน1 คน

ชั้น ม.6 วิชาภาษาไทย เข้าสอบ413,819 คน สูงสุด 97.5 จำนวน 1 คน สังคมศึกษา เข้าสอบ 414,955 คน สูงสุด86.88 จำนวน 1 คน ภาษาอังกฤษ เข้าสอบ414,688 คน สูงสุด98 จำนวน 2 คน คณิตศาสตร์ เข้าสอบ414,984 คน เต็ม100 .00 จำนวน 241 คน วิทยาศาสตร์ เข้าสอบ413,839คน สูงสุด93 จำนวน 1 คน สุขศึกษา และพลศึกษา เข้าสอบ413,458 คน สูงสุด97.5 จำนวน 1 คน ศิลปะ เข้าสอบ413,417 คน สูงสุด71 จำนวน 1 คน การงานอาชีพ และเทคโนโลยี เข้าสอบ 413,400 คน สูงสุด 90 จำนวน 2 คน

"ผมมีแนวคิดที่จะประมวลผลเด็กที่ได้ที่ 1 ในการสอบโอเน็ตของแต่ละช่วงชั้น และประกาศให้สาธารณะชนรับทราบ พร้อมมอบรับรางวัลให้ด้วย ซึ่งจะเหมือนกับที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.)​ประกาศรายชื่อนัก เรียนที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการ รับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิชชั่น ได้ที่ 1ของประเทศ ซึ่งการประกาศผลดังกล่าวเพื่อเป็นการยกย่องเด็กที่ตั้งใจสอบ และเป็นการกระตุ้นให้เด็กคนอื่นๆหันมาสนใจและตั้งใจสอบโอเน็ตเช่นกัน แต่เรื่องนี้ต้องเสนอคณะกรรมการบริหาร สทศ. พิจารณาและเห็นชอบก่อน ซึ่งอาจจะดำเนินการได้ในการสอบโอเน็ตปีการศึกษา 2557 " รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าว

 

 

เครดิต นสพ.เดลินิวส์