ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ยอดทีแคสรอบ 3 สมัคร 169,836 คน

22 พ.ค. 2561 10:03 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ยอดทีแคสรอบ 3 สมัคร 169,836 คน
 
วันนี้( 21 พ.ค.) ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์  อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า  ตามที่ทปอ.ได้รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือทีแคส  ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 ประเภทรับตรงร่วมกัน  โดยปิดรับสมัคร เวลา 23.59 น. เมื่อวันที่ 19 พ.ค.ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่าการรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้สมัคร จำนวน 169,836  คน  หลังจากผู้สมัครส่งใบยืนยันการชำระเงินจากธนาคารเรียบร้อยแล้ว   ทปอ.จะส่งข้อมูลการสมัครให้มหาวิทยาลัยภายในวันที่ 22 พ.ค.2561  มหาวิทยาลัยจะดำเนินการประมวลผล และจัดส่งรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกให้ ทปอ. ในวันที่ 29 พ.ค.2561 เพื่อเปิดระบบการยืนยันสิทธิ์ หรือ เคลียร์ริ่งเฮาส์ ระหว่างวันที่ 1-3 มิ.ย.2561 จากนั้น ทปอ. จะส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ให้มหาวิทยาลัย เพื่อสอบสัมภาษณ์ และจะประกาศผลการสอบสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการในวันที่ 14 มิ.ย. 2561 ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการรับสมัครทีแคส  รอบที่ 3
 
ศ.ดร.สุชัชวีร์  กล่าวต่อไปว่า หลังจากทีแคสรอบ 3 แล้ว ทปอ.ยังกำหนดรับสมัครอีก 2 รอบ คือ รอบที่ 4 การรับสมัครแอดมิชชั่น จำนวน 80,971 คน ภายในเดือนมิถุนายน และ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระภายในเดือนกรกฎาคม โดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยยังคงยึดแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยยึดหลักการสร้างโอกาสในการศึกษาต่อที่นักเรียนจะได้มีโอกาสเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ใช่ มหาวิทยาลัยที่ชอบ เพื่อลดความเหลื่อมล้าที่นักเรียนและผู้ปกครองไม่ต้องไปวิ่งรอกสอบหลายครั้งหลายที่เหมือนในอดดีต
 
 
ที่มา : เดลินิวส์ https://www.dailynews.co.th/education/644674