สทศ.เปิดให้ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557

สทศ.เปิดให้ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557
(ยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ ที่ทำการ สทศ. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35) 

ดาวน์โหลด