ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ทปอ.ยอมเพิ่มยืนยันสิทธิ์ทีแคสรอบ 3 เป็น 2 ครั้ง

30 พ.ค. 2561 14:59 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ทปอ.ยอมเพิ่มยืนยันสิทธิ์ทีแคสรอบ 3 เป็น 2 ครั้ง
 
หลังจากมีข่าวว่าเด็กและผู้ปกครองนัดรวมตัวบุก ทปอ. 31 พ.ค. นี้  เหตุเด็กเก่งกั๊กที่นั่งทีแคสรอบ 3 คนเดียวติด 4 มหาวิทยาลัย  วันนี้( 3 0 พ.ค. ) สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ออประกาศ สมาคม ทปอ.เรื่องการจัดการรอบยืนยันสิทธิ์ในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันนอุดมศึกษา ประจำปี 2561 หรือ ทีแคส รอบ 3 ครั้งที่ 3/2561 โดยระบุว่า  จากการประกาศผลการสอบคัดเลือกระบบทีแคส รอบ 3 และเกิดข้อโต้แย้งกรณีนักเรียนจำนวนหนึ่งที่ได้รับ การคัดเลือกทั้ง 4 แห่ง และเมื่อนักเรียนยืนยันสิทธิ์ไปรอบ 3แล้ว ส่งผลให้ที่นั่งในสาขาอื่นว่างลง และมหาวิทยาลัยจะได้จำนวนรับเข้าไม่ครบตามเป้าหมาย ส่งผลกระทบในทางปฏิบัติทั้งมหาวิทยาลัยและนักเรียนที่สมัคร  สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เห็นว่าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และรักษาประโยชน์ของนักเรียน จึงกำหนดแนวปฏิบัติการยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 3 ดังนี้ 1. สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจะเพิ่มการเคลียริ่งเฮาส์ในรอบ 3 เป็น 2 ครั้งเคลียริ่งเฮาส์3 / 1 เคลียริ่งเฮาส์3/2 โดยให้มีการสอบสัมภาษณ์พร้อมกัน ระหว่างวันที่ 10-11 มิ.ย.2561  2. การดำเนินการสำหรับนักเรียนที่ได้รับการประกาศชื่อดำเนินการต่อได้ดังนี้  1. ยืนยันสิทธิ์ 2. ไม่ยื่นยันสิทธิ์ใน 3 กรณีจะถือว่านักเรียนขอสละสิทธิ์ได้แก่ สละสิทธิ์/Decline ไม่เลือกสาขาวิชาที่ได้รับสิทธิ์ตามเคลียริ่งเฮาส์ 3/1และ ไม่เข้าทำการใดๆ ในระบบ
 
ทั้งนี้การสละสิทธิ์สาขาวิชาที่ได้รับสิทธิ์ในรอบเคลียริงเฮาส์ 3/1 นักเรียนจะไม่มีสิทธิ์ในการเลือกสาขาวิชานั้นๆ อีก ในรอบเคลียริ่งเฮาส์3 /2 แต่จะมีสิทธิ์เลือกสาขาวิชาที่มีการคัดเลือกเพิ่มเติมในเคลียริ่งเฮาส์3 /2 ตามจำนวนที่ตนเองไม่ได้รับการคัดเลือกมาก่อนแล้วเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนได้รับการประกาศชื่อคัดเลือกจำนวน 2 สาขาวิชาในรอบเคลียริงเฮาส์ 3/1  ไม่ยืนยันสิทธิ์นั้น นักเรียนจะมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเพิ่มเติมในรอบเคลียริงเฮาส์ 3/1  ไม่เกิน 2 สาขาวิชาที่เหลือเท่านั้น
 
ที่มา : เดลินิวส์  : https://www.dailynews.co.th/education/646349