ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ.เร่งทำคลังข้อสอบ Item Bank คาดนำออกใช้ปี 59

25 เม.ย. 2557 10:36 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ.เร่งทำคลังข้อสอบ Item Bank คาดนำออกใช้ปี 59
ภาพ สทศ.เร่งทำคลังข้อสอบ Item Bank คาดนำออกใช้ปี 59

       สทศ. เร่งมือทำคลังข้อสอบ หรือ Item Bank เน้นข้อสอบเน้นคิดวิเคราะห์ ตั้งเป้าทำให้ได้ 8 หมื่นข้อ คาดเริ่มนำออกใช้ปี 59 ในระบบ E-Testing ชี้คลังข้อสอบเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการสอบ O-NET
       
       ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า สทศ. ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ปี 2556 จำนวน 200 ล้านบาท ในการจัดทำคลังข้อสอบสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ Item Bank โดยตั้งเป้าหมายที่จะสร้างข้อสอบ จำนวน 80,000 ข้อ ขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว 66,746 ข้อ คิดเป็นรอยละ 79 ของเป้าหมายที่วางไว้ และคาดว่าจะเริ่มใช้ข้อสอบจากคลังข้อสอบได้ปี 2559 โดยใช้เป็นการสอบในระบบ E-Testing พร้อมเฉลยข้อสอบได้ เพราะเรามีข้อสอบจำนวนมากเพียงพอ ทั้งนี้ ข้อสอบทั้งหมดผ่านการกลั่นกรองก่อนนำเข้าเก็บโดยการนำไปให้นักเรียนประมาณ 2,900 คนในโรงเรียนขนาดต่างๆ ทั้งเล็ก กลาง ใหญ่ ทดลอบทำข้อสอบแล้วนำมาวิเคราะห์อีกครั้งก่อนเก็บเข้าคลังข้อสอบจึงมั่นใจใน คุณภาพของข้อสอบได้
       
       นอกจากนี้ คลังข้อสอบยังสอดคล้องกับนโยบายของ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รักษาการ รมว.ศึกษาธิการ ที่ต้องการให้เด็กเห็นความสำคัญของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET และต้องการให้ผลสอบโอเน็ตสามารถทำนายผลการทดสอบระดับนานาชาติได้ อาทิ ผลสอบ PISA เป็นต้น สำหรับผู้ออกข้อสอบในคลังข้อสอบคือ ครูผู้สอน ที่ผ่านเกณฑ์การวัดความสามารถในการวัดและประเมินผลจาก สทศ. ทั้งนี้หากครูผู้สอนสามารถวัดและประเมินผลเด็กได้อย่างลุ่มลึก ถูกต้อง รอบด้าน จะส่งผลดีต่อครูที่จะนำผลการวัดไปพัฒนาคุณภาพนักเรียน และการสอนของครูให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 

เครดิต นสพ.ผู้จัดการ