ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

28 เม.ย. 2557 10:12 น.

ผู้อ่าน

    ตามที่ ประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันทดสอบฯ

   บัดนี้ สถาบันฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 เสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ สถาบันฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้