ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

บอร์ด สทศ. มีมติให้ยกเลิกการจัดสอบ U-NET

5 พ.ค. 2557 12:57 น.

ผู้อ่าน

ภาพ บอร์ด สทศ. มีมติให้ยกเลิกการจัดสอบ U-NET

 

      ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ครั้งพิเศษ/2557 ได้มีมติให้ยกเลิกการจัดสอบ U-NET ที่เดิมกำหนดจัดสอบในปีการศึกษา 2557 ออกไปโดยไม่มีกำหนด เพราะเดิมการจัดสอบเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ คือ สมศ. และ สกอ. บัดนี้ เมื่อทั้งสองหน่วยงานไม่ประสงค์จะนำผลสอบไปใช้ จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดสอบ

      สำหรับการประเมินในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของ สทศ. ตามกฎหมายนั้น สทศ.จะพัฒนาระบบการประเมินและเตรียมกระบวนการดำเนินการต่อไป แต่ขอยืนยันว่า จะไม่มีการกำหนดให้บัณฑิตทุกคน ต้องเข้าร่วมข้อสอบกลางใดๆ หากแต่จะเป็นการวัดคุณภาพตามความต้องการและความสมัครใจ ในลักษณะเดียวกับการสอบ TOEFL เป็นต้น