ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน 6 อัตรา

7 พ.ค. 2557 14:35 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก บรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันทดสอบฯ ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 5 ตำแหน่ง  6  อัตรา  โดยมีคุณสมบัติและรายละเอียดต่างๆ ตามลำดับ ดังนี้

1.  เจ้าหน้าที่บริหารงานประชุม 1 อัตรา  รายละเอียด

2.  นักวิชาการบริหารการทดสอบ 2 อัตรา  รายละเอียด

3.  หัวหน้ากลุ่มงานบริการการทดสอบ 1 อัตรา  รายละเอียด

4. หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และส่งเสริมการพัฒนาองค์กร 1 อัตรา  รายละเอียด

5. เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล 1 อัตรา  รายละเอียด

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบสามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่นี่  ดาวโหลดใบสมัคร