ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สพฐ. จับมือไมโครซอฟท์ยกระดับการศึกษา

23 พ.ค. 2557 10:39 น.

ผู้อ่าน

     นายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กล่าวในงาน ลงนามความเข้าใจระหว่าง สพฐ. และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) เพื่อรับมอบ Office 365 for Education สำหรับภาคการศึกษา ว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มี 2 ส่วน คือ การพัฒนาเด็ก และพัฒนาบุคลากร ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์กับ สพฐ.อย่างมาก เพราะ สพฐ. จะได้รับสิทธิ์การใช้ระบบคลาวด์เพื่อการสื่อสาร แก่นักเรียนจำนวน 8 ล้านคน ทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ครอบคลุม 39,000 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ปี 2557-2562
 
     นายเอนก กล่าวว่า ในอนาคตนั้น การสอนเด็กด้วยเทคโนโลยี ครูผู้สอน จะต้องมีความรู้ และความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ ซึ่งอาจจะมีการพิจารณาตั้งงบประมาณในการจัดซื้อซอฟต์แวร์เพื่อช่วยให้ครูพัฒนาตัวเองแบบเฉพาะทางได้ อย่างไรก็ตาม การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสอนนั้น เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการยกระดับการศึกษา ซึ่งไม่ใช่ทั้งหมด เพราะตัวครูเอง จะต้องมีความกระตือรือร้นในการสอนด้วยเช่นกัน
 
     ด้านนายฮาเรซ คูบจันดาหนิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ไมโครซอฟท์เชื่อว่า โปรแกรม Office 365 จะเปิดโอกาสให้นักเรียนใช้สื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้นักเรียนสามารถเปิดโลกทัศน์ ได้เรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม รวมถึงพัฒนาทักษะที่เสริมความพร้อมในอนาคต
 
 
เครดิต นสพ.กรุงเทพธุรกิจ