ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ.ประกาศผลแกต-แพตครั้งที่ 2 แล้ว

26 พ.ค. 2557 10:26 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ.ประกาศผลแกต-แพตครั้งที่ 2 แล้ว

23 พ.ค. รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.)  เปิดเผยว่า ตามที่ สทศ. กำหนดประกาศผลสอบแบบทดสอบวัดความถนัดทั่วไป หรือ แกต และแบบทดสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ หรือแพต ครั้งที่ 2/2557 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2557  แต่ขณะนี้ สทศ.ได้ประมวลผลการสอบเสร็จสิ้นแล้ว จึงสามารถประกาศผลสอบแกต และแพต ได้ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ของวันนี้ โดยนักเรียนสามารถเข้าไปดูผลสอบได้ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th

รศ.ดร.สัมพันธ์  กล่าวต่อไปว่า  สำหรับคะแนนแกต-แพตต่ำสุด และสูงสุด มีดังนี้ แกต คะแนนเต็ม 300 คะแนน มีผู้เข้าสอบ จำนวน  96,701  คน คะแนนเฉลี่ย 157.16 ต่ำสุด 0.00 สูงสุด 295.00 ช่วงที่มีผู้ทำคะแนนมากที่สุด 120.01-150.00 จำนวน 19,920 คน แบ่งเป็น แกต 1 คะแนนเต็ม 150 คะแนน  สอบจำนวน  96,646  คน  เฉลี่ย 97.96 ต่ำสุด 0.00  สูงสุด 150.00 ทำคะแนนมากสุด  120.01-150.00 จำนวน 33,085 คน และ แกต 2 คะแนนเต็ม 150 คะแนน  สอบ จำนวน 96,697  คน  เฉลี่ย 59.26 ต่ำสุด 0.00 สูงสุด 150.00 ทำคะแนนมากสุด 30.01-60.00 จำนวน 54,853 คน

แพต คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน แบ่งเป็น แพต 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ สอบ 66,494 คน เฉลี่ย 53.15 ต่ำสุด 0.00 สูงสุด 266.00 ทำคะแนนมากสุด 30.01-60.00 จำนวน 40,826 คน แพต 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ สอบ 58,495คน เฉลี่ย 93.51ต่ำสุด 15.00 สูงสุด 219.00 ทำคะแนนมากสุด 60.01-90.00 จำนวน 28,202 คน แพต 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ สอบ 17,390 คน  เฉลี่ย 91.64 ต่ำสุด 16.00 สูงสุด 246.00 ทำคะแนนมากสุด 60.01-90.00 จำนวน 7,085 คน แพต 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ สอบ 3,644คน  เฉลี่ย 118.87 ต่ำสุด 6.00 สูงสุด 265.00 ทำคะแนนมากสุด 90.01-120.00 จำนวน 953 คน

แพต 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู สอบ 30,510 คน เฉลี่ย 182.02 ต่ำสุด 37.50 สูงสุด 267.50 ทำคะแนนมากสุด 180.01-210.00 จำนวน 10,939 คน  แพต 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ สอบ  3,409 คน  เฉลี่ย 138.47 ต่ำสุด 44.00 สูงสุด 237.50 ทำคะแนนสูงสุด 120.01-150.00 จำนวน 1,382 คน แพต 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส สอบ 3,848  คน เฉลี่ย 91.19 ต่ำสุด 39.00 สูงสุด 285.00 ทำคะแนนสูงสุด 60.01-90.00 จำนวน 2,266 คน แพต 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน สอบ 1,584 คน  เฉลี่ย 85.51 ต่ำสุด 42.00 สูงสุด 258.00 ทำคะแนนสูงสุด 60.01-90.00 จำนวน 1,058 คน  แพต 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น สอบ 2,650คน  เฉลี่ย 106.01ต่ำสุด 42.00 สูงสุด 291.00 ทำคะแนนสูงสุด 60.01-90.00 จำนวน 1,333 คน  แพต 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน สอบ 4,255 คน  เฉลี่ย 88.05 ต่ำสุด 30.00 สูงสุด 285.00 ทำคะแนนสูงสุด 60.01-90.00 จำนวน 2,584 คน แพต 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ สอบ 222 คน เฉลี่ย 83.32 ต่ำสุด 45.00 สูงสุด 189.00 ทำคะแนนสูงสุด 60.01-90.00 จำนวน 152 คน และแพต 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี สอบ 2,841 คน  เฉลี่ย 92.11 ต่ำสุด 45.00 สูงสุด 267.00  ทำคะแนนสูงสุด 60.01-90.00 จำนวน 1,415 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การสอบครั้งนี้คะแนนเฉลี่ยเกือบทุกวิชายังคงได้ไม่ถึงครึ่ง มีเพียงวิชา แกต ความถนัดทั่วไป แกต 1 และแพต 5 ความถนัดทางวิชาชีพครูเท่านั้น ที่มีคะแนนเฉลี่ยเกินครึ่ง ส่วนคะแนนต่ำสุด พบว่า มีวิชาที่ได้คะแนน 0.00 จำนวน 4 วิชา ได้แก่ แกต ความถนัดทั่วไป แกต 1 แกต 2 และแพท 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ขณะที่คะแนนสูงสุด พบว่า มีวิชาที่ได้คะแนนเต็ม 150.00 คะแนน เพียง 2 วิชาคือ แกต 1 และ แกต 2

 

เครดิต นสพ.เดลินิวส์