ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สกอ.ตรวจ ม.เอกชนแห่งหนึ่ง หลังคนร้องไร้คุณภาพ

30 พ.ค. 2557 10:00 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สกอ.ตรวจ ม.เอกชนแห่งหนึ่ง หลังคนร้องไร้คุณภาพ
ภาพ สกอ.ตรวจ ม.เอกชนแห่งหนึ่ง หลังคนร้องไร้คุณภาพ

       รศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (รองเลขาธิการ กกอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้รับใบอนุญาตมหาวิทยาลัยอีสาน (มอส.) เข้าพบหารือเรื่องการชำระบัญชีให้เป็นไปด้วยความราบรื่น เพราะใกล้เวลาที่จะเสร็จสิ้นการชำระบัญชีได้ ดังนั้น ผู้รับใบอนุญาตฯ จะต้องสร้างความมั่นใจให้กับผู้ชำระบัญชี ว่าเมื่อเสร็จสิ้นการชำระบัญชี และเริ่มคืนทรัพย์จะต้องมีหลักประกัน ว่า จะสามารถชำระบัญชีให้แล้วเสร็จได้ภายใน 2 ปีตามกฎหมาย รวมทั้งเคลียร์ปัญหาเรื่องการฟ้องร้องต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งระหว่างผู้รับใบอนุญาตฯ กับผู้ชำระบัญชี ผู้รับใบอนุญาตฯ กับนักศึกษา ซึ่งจะต้องมีการร่างข้อตกลงระหว่างผู้ชำระบัญชี และผู้รับใบอนุญาตฯ และส่งร่างข้อตกลงดังกล่าวให้ ให้คณะกรรมการควบคุม มอส. รับทราบ โดยในการประชุมคณะกรรมการควบคุม มอส. นัดต่อไป คาดว่าจะสิ้นสุดการชำระบัญชีได้ อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ อีก 2 ปี เมื่อมีการชำระบัญชีเสร็จสิ้นตามกฎหมายอย่างแท้จริง และไม่มีปัญหา คณะกรรมการควบคุมก็สามารถยุติหน้าที่ได้ และหากผู้รับใบอนุญาตฯ จะยื่นจัดตั้งมหาวิทยาลัยอีกครั้ง ก็จะต้องเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนใหม่ เช่นเดียวกับการขอจัดตั้งมหาวิทยาลัยทั่วไป
       
       รองเลขาธิการ กกอ. กล่าวต่อว่า ที่ ผ่านมา สกอ. ดำเนินการติดตามตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยต่างๆ ต่อเนื่อง โดยเมื่อเร็วๆ นี้ ได้ส่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา ไปตรวจสอบข้อมูลมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง หลังจากได้รับข้อมูลร้องเรียนในเรื่องการจัดการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท โดยในส่วนของระดับปริญญาตรี ถูกร้องเรียนว่ามีการเปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน แต่เมื่อถึงชั่วโมงเรียนกลับไม่มีอาจารย์เข้าสอน ทำให้นักศึกษาได้รับความเสียหาย ขณะที่ในส่วนของระดับปริญญาโท ถูกร้องเรียนเรื่องการจัดสอบวิทยานิพนธ์ ที่มีการเปลี่ยนตัวอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์กะทันหันโดยมาไม่แจ้งล่วงหน้า ซึ่งตรงนี้ต้องลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบว่ามหาวิทยาลัยดังกล่าวจัดการ ศึกษาไม่มีคุณภาพจริง ก็คงต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
       
       “การร้องเรียนเรื่องสถาบันอุดมศึกษา จัดการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพมีเข้ามาจำนวนมาก แต่กรณีถือเป็นกรณีแรกที่ผู้ร้องเรียนแสดงตัวตนชัดเจนทั้งยังมีการส่งเรื่อง ไปถึง กกอ. เลขาธิการ กกอ. และร้องเลขาธิการ กกอ. โดยตรง ดังนั้น สกอ. เห็นว่ามีข้อมูลค่อนข้างชัดเจนจึงหยิบขึ้นมาทำเป็นเรื่องแรก ให้คณะอนุกรรมการลงไปตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลซึ่งหากได้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว จะนำไปหารือร่วมกันในที่ประชุม กกอ. อีกครั้งหนึ่ง” รศ. นพ.กำจร กล่าว

 

เครดิต นสพ.ผู้จัดการ