ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก บรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันทดสอบฯ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) จำนวน 1 อัตรา  โดยมีคุณสมบัติและรายละเอียด  ดังนี้

ดาวน์โหลด