ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย

3 มิ.ย. 2557 16:06 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก บรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันทดสอบฯ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) จำนวน 1 อัตรา  โดยมีคุณสมบัติและรายละเอียด  ดังนี้