ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ทปอ.ยันปรับปรุง'ทีแคส'แน่! ครั้งแรกอาจเข้าใจไม่ตรงกัน

18 มิ.ย. 2561 09:01 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ทปอ.ยันปรับปรุง'ทีแคส'แน่! ครั้งแรกอาจเข้าใจไม่ตรงกัน
เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ได้มีการประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธาน ทปอ. แถลงข่าวภายหลังการประชุมสามัญ ทปอ. ว่า ทปอ.ได้หารือเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา หรือทีแคส ซึ่ง ทปอ.จะยึดหลัก 3 ประการ คือ 1.ทปอ.จะยึดถือนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 2.หาแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายในการสมัครให้มากที่สุด และ 3.ให้มีการทำประชาพิจารณ์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นักเรียน ผู้ปกครอง มหาวิทยาลัย และภาคประชาสังคม ดังนั้น ทปอ.จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ 3 ชุด เพื่อหาข้อเท็จจริง ผลดีผลกระทบ ปัญหาของทีแคส เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ วางแผนในการพัฒนาการทำงานในปีการศึกษา 2562 โดยเร็ว ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของระบบการคัดเลือกทีแคส ปีการศึกษา 2561 โดยมี ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ เป็นประธาน คณะกรรมการพัฒนาระบบทีแคส ปีการศึกษา 2562 โดยมี รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล เป็นประธาน และคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศทีแคส ปีการศึกษา 2562 โดยมี รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย เป็นประธาน โดยคณะกรรมการทั้ง 3 ชุด จะร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูล ตัดสินใจ กำหนดแนวทางการดำเนินการในปีการศึกษา 2562 คาดว่าได้จะข้อสรุปไม่เกิน 3 เดือน
 
ประธาน ทปอ. กล่าวต่อว่า ขณะนี้ ทปอ.ได้มีการรวบรวมข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อระบบทีแคส โดยจะนำมาพิจารณาในการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาระบบทีแคส ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 19 มิ.ย.นี้ ซึ่งคณะกรรมการทั้งหมด เป็นอดีตอธิการบดี และเป็นผู้คร่ำหวอดในวงการศึกษา มีนักวิชาการคนไทย ที่มีความรู้เรื่องการมีส่วนร่วม ทั้งในเรื่องด้านออนไลน์ และ AI จะนำมาใช้ในการระดมความคิดเห็น ทั้งอดีตและปัจจุบัน จะนำมาดำเนินการในการพิจารณา อีกทั้งทีแคสที่ผ่านมา รับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาอยู่แล้ว แต่เป็นการเกิดครั้งแรก อาจจะเข้าใจไม่ตรงกัน ซึ่งรอบหน้าจะมีการปรับปรุงแน่นอน คาดว่าในรอบที่ 1 และรอบที่ 2 จะมีการดำเนินการเช่นเดิม แต่อาจเปลี่ยนช่วงเวลาให้เหมาะสม แต่ก็ต้องรอการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาระบบทีแคส ปีการศึกษา 2562
 
ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมได้รายงานข้อมูลการสมัครทีแคส รอบที่ 4 แอดมิชชั่น ระหว่างวันที่ 12-16 มิ.ย.ที่ผ่านมา มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม 62 แห่ง จำนวนที่นั่ง 83,953 คน ใน 3,303 สาขาวิชา มีนักเรียนยื่นสมัครเป็นจำนวน 54,782 คน ทั้งนี้ ทปอ.จะจัดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นจากนักศึกษา เพื่อให้การดำเนินการของ ทปอ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างความมีส่วนร่วมจากนักศึกษาให้มากขึ้น โดยมีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) เป็นเจ้าภาพ นอกจากนี้ ทปอ.มีมติให้มหาวิทยาลัยสมาชิก ทปอ. ร่วมกันรณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยงดเว้นการเล่นพนันฟุตบอล และสอดส่องดูแลบริเวณรอบมหาวิทยาลัยไม่ให้มีการขายเหล้า สิ่งเสพติด ของมึนเมา โดยเฉพาะในช่วงฟุตบอลโลกนี้
 
ด้าน ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ เลขาธิการ ทปอ. กล่าวว่า การสมัครทีแคสแต่ละรอบนั้น นักเรียนจะต้องมีการสละสิทธิ หรือไม่มีสิทธิในรอบใดมาก่อน จึงจะสมัครในรอบถัดไปได้ อย่างไรก็ตาม เด็กทุกคนมีที่เรียนอย่างแน่นอน เพราะที่นั่งในมหาวิทยาลัยมีเหลือ ถ้าเด็กไม่มุ่งที่จะเลือกในคณะมหาวิทยาลัยที่มีที่นั่งจำกัดเพียงอย่างเดียว

ที่มา : เดลินิวส์
อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/649779