ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ศธ.ฟื้นวิชาประวัติศาสตร์-หน้าที่พลเมือง

11 มิ.ย. 2557 10:26 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ศธ.ฟื้นวิชาประวัติศาสตร์-หน้าที่พลเมือง

วันนี้ (9 มิ.ย.) ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ศธ. เตรียมฟื้นวิชาประวัติศาสตร์ และวิชาหน้าที่พลเมือง แม้ที่ผ่านมา ศธ. ได้เตรียมการปรับปรุงวิชาเหล่านี้มาโดยตลอด แต่อาจจะยังไม่ชัดเจนมากนัก ซึ่งการขับเคลื่อนครั้งนี้ถือว่าสอดคล้องกับแนวทางของคณะรักษาความสงบแห่ง ชาติ (คสช.) ที่ต้องการทำให้คนไทยมีความรักสามัคคี รู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเอง รวมถึงเคารพสิทธิหน้าที่ของคนอื่นด้วย ทั้งนี้ตนเชื่อว่าการฟื้นวิชาประวัติศาสตร์ และวิชาหน้าที่พลเมือง จะทำให้คนไทยเกิดความตระหนักในเรื่องนี้มากขึ้น นอกจากนี้มีหลายฝ่ายเสนอด้วยว่า ควรมีการฟื้นการเรียนการสอนวิชาวรรณคดีไทยด้วย เพราะเห็นว่าทุกวันนี้เด็กเรียนวิชานี้น้อยเกินไป

 “สพฐ.เล็งเห็น ปัญหาเรื่องการเรียนการสอนในวิชาประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมืองมาระยะหนึ่งแล้ว ที่ผ่านมามีความพยายามปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ดังนั้นในสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้องเร่งสร้างความสมานฉันท์ และความปรองดองให้เกิดขึ้นแก่คนในชาติ ในส่วนของการศึกษาคงเป็นเรื่องของการส่งเสริมการเรียนการสอนในวิชาดังกล่าว ให้มากขึ้น เพื่อปลูกฝังให้เยาวชน มีความรักษาความสามัคคีกัน” ดร.สุทธศรี กล่าว. 

 

เครดิต นสพ.เดลินิวส์