ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดทำระบบการจัดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)

12 มิ.ย. 2557 11:19 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการจัดทำระบบการจัดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Testing) ด้วยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ทั้งสิ้น ๑ ระบบ รายละเอียดดังไฟล์แนบ