ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ (ครั้งที่ 3) จำนวน 3 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 28 มิ.ย. 61

20 มิ.ย. 2561 13:50 น.

ผู้อ่าน

เนื่องจากมีจำนวนผู้สมัครสอบคัดเลือกตามที่สถาบันฯ ประกาศรับสมัครจำนวนน้อยในบางตำแหน่ง สทศ. จึงขอขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ จำนวน 3 ตำแหน่ง  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 มิย. 61 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
1. รายละเอียดการรับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 
2. ดาวโหลดใบสมัคร