ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ (ครั้งที่ 3) จำนวน 3 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 28 มิ.ย. 61

เนื่องจากมีจำนวนผู้สมัครสอบคัดเลือกตามที่สถาบันฯ ประกาศรับสมัครจำนวนน้อยในบางตำแหน่ง สทศ. จึงขอขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ จำนวน 3 ตำแหน่ง  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 มิย. 61 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้