ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา

      สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก บรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันทดสอบฯ ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 2 ตำแหน่ง  3  อัตรา  โดยมีคุณสมบัติและรายละเอียดต่างๆ ตามลำดับ ดังนี้

1.  นักวิชาการบริหารการทดสอบ 2 อัตรา  รายละเอียด

2.  หัวหน้ากลุ่มงานบริการการทดสอบ 1 อัตรา  รายละเอียด