ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ ตำแหน่งบริหาร และวิชาการ จำนวน 3 อัตรา

5 ก.ค. 2561 15:45 น.

ผู้อ่าน

ตามที่ สทศ. ได้ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้าของสถาบันฯ (ครั้งที่ 3) ในตำแหน่งบริหาร และวิชาการ จำนวน 3 อัตรา ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ไปแล้วนั้น
 
บัดนี้ การรับสมัครในตำแหน่งดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ สทศ. ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครแล้ว ปรากฎว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกในตำแหน่งต่างๆ ตามเอกสารแนบ