ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

กสพท.แจงไม่เคย ออกปฏิทินรับตรง เตือนนร.ดูที่ต้นทาง

10 ก.ค. 2557 10:33 น.

ผู้อ่าน

    กสพท.แจงไม่เคยออกปฏิทินรับตรง กสพท.ปีการศึกษา 2558 ที่เผยแพร่บอกต่อ เตือนนักเรียนควรติดตามข่าวสารและประกาศโดยตรงจาก กสพท. เพื่อป้องกันเกิดการเข้าใจคลาดเคลื่อน พร้อมเตรียมแถลงข่าวและนำปฏิทินขึ้นเว็บไซต์ 29 ก.ค.นี้
    ศ.นพ.อาวุธ ศรีสุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) กล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่และส่งต่อข้อมูลปฏิทินรับตรง กสพท. ปีการศึกษา 2558 ซึ่งปฏิทินดังกล่าวได้แจกแจงรายละเอียดการดำเนินการไว้ด้วย ว่า ตนยังไม่เห็นปฏิทินดังกล่าวที่มีการเผยแพร่อยู่ขณะนี้ แต่ขอยืนยันว่า กสพท.ยังไม่เคยมีการประกาศปฏิทินสอบคัดเลือกของ กสพท.ในระบบรับตรงของปีการศึกษา 2558 แต่อย่างใด อีกทั้งขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุป และอยู่ระหว่างการจัดทำหลักเกณฑ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลัก สูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 ผ่านระบบรับตรง ซึ่ง กสพท.ได้รับมอบอำนาจจากคณะแพทยศาสตร์ 13 สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ 7 สถาบันให้เป็นผู้ดำเนินการ เพราะฉะนั้น เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้อง ขอฝากให้นักเรียนทุกคนติดตามข่าวสาร ความคลาดเคลื่อน และประกาศจาก กสพท.โดยตรง
    ทั้งนี้ กสพท.มีกำหนดแถลงข่าวการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบรับ ตรง หรือเคลียริงเฮาส์ ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ในวันที่ 29 กรกฎาคมนี้ ที่ สอท. อาคารสำนักงานคณะกรรมการการการอุดมศึกษา (สกอ.) จากนั้นจะนำปฏิทินการรับตรง กสพท.ปี 2558 ประกาศขึ้นเว็บไซต์ กสพท. http://www9.si.mahidol.ac.th/ ในวันเดียวกัน
    สำหรับปฏิทินการรับตรง กสพท.ปี 2558 ที่มีการเผยแพร่อยู่นั้น ระบุว่ามีคณะแพทยศาสตร์ 12 สถาบัน และคณะทันตแพทยศาสตร์ 5 สถาบัน มีรายละเอียด ดังนี้ วันที่ 1-31 สิงหาคม 2557 สมัคร กสพท. http://www9.si.mahidol.ac.th/ วันที่ 1-30 พฤศจิการยน 2557 สมัครสอบ 7 วิชาสามัญ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 สอบวิชาเฉพาะแพทย์ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ประกาศผลคะแนนวิชาเฉพาะแพทย์ วันที่ 17-18 มกราคม สอบ 7 วิชาสามัญ และวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2558 สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-Net.

 

เครดิต นสพ.ไทยโพสต์