ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

“นิวัติ” เซ็งกรณีแสตมป์เซเว่นแลกเกรดกระทบภาพลักษณ์ “ราชภัฏ” ทั้งหมด

16 ก.ค. 2557 10:56 น.

ผู้อ่าน

ประธาน ทปอ.มรภ. ชี้อาจารย์เรียกแสตมป์เซเว่นแลกเกรด ทำราชภัฏภาพรวมเสื่อมเสีย จี้ มรภ.กาฬสินธุ์ ใช้กรณีนี้เป็นบทเรียนในการคัดคน พร้อมเตรียมส่งหนังสือเวียน ย้ำ ราชภัฏหามาตรการเข้มเพื่อคัดคน ด้าน “กำจร” รับไม่ได้ชี้ทำตัวไม่เหมาะสมกับความเป็นครู ขณะที่ นักศึกษาจวกพฤติกรรมที่เห็นในคลิปสะท้อนขาดจรรยาบรรณ จี้ทุกฝ่ายทั้งมหา’ลัย อาจารย์ และตัวนักศึกษาต้องร่วมกันรับผิดชอบ
       
       วันนี้ (15 ก.ค.) ผศ.นิวัติ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (มรภ.พบ.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) กล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอ ความยาว 9.18 นาที ผ่านเว็บไซต์ยูทิวบ์โดยใช้ชื่อคลิป “อาจารย์ราชภัฏสาว แสตมป์เซเว่นฯ+เครื่องแก้วแลกเกรด” ซึ่งถูกถ่ายไว้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2557 โดยมีเนื้อหาเปิดเผยถึงพฤติกรรมไม่เหมาะสมของอาจารย์สาวของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ (มรภ.) แห่งหนึ่ง สาขาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นการพูดคุยกันระหว่างอาจารย์สาว และนักศึกษาภาคพิเศษกลุ่มหนึ่ง โดยมีการพูดในเชิงต่อว่าและพูดถึงเหตุการณ์ที่ถูกร้องเรียนถึงการไปศึกษาดู งานที่ประเทศเวียดนาม และการใช้แสตมป์เพื่อเพิ่มคะแนน และเพิ่มเกรด อาทิ มีคำสั่งให้นักศึกษาเอาแสตมป์เซเว่น มาแลกคะแนน คนได้ A หมด เป็นต้น ว่า ตน ทราบเรื่องแล้วซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา หนึ่ง ของ มรภ.กาฬสินธุ์ และได้สอบถาม ผศ.นพพร โฆสิระโยธิน รักษาราชการแทนอธิการบดี มรภ.กาฬสินธุ์ ก็ยอมรับว่ากรณีดังกล่าวมีมูลความจริง และมหาวิทยาลัยได้ตั้งกรรมการตรวจสอบวินัยอาจารย์รายดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตาม กรณีนี้ถือว่าสร้างความเสื่อมเสียให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาพรวม และเท่าที่รับฟังข้อมูลทั้งหมดจาก ผศ.นพพร ทราบว่า อาจารย์คนดังกล่าวเพิ่งรับเข้ามาใหม่ ถือเป็นประสบการณ์ในการเลือกรับคน ดังนั้น ตนในฐานะประธาน ทปอ.มรภ. จะส่งหนังสือเวียนขอความร่วมมือมรภ. ทุกแห่ง ให้กวดขันดูแลการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามกติกาที่ถูกต้อง ขณะเดียวกัน จะขอให้เข้มงวดในเรื่องการคัดกรองและหามาตรการที่สามารถเลือกผู้ที่มี คุณสมบัติและต้องการเป็นครู เป็นอาจารย์แท้จริง เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่สร้างความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของ มรภ. และจรรยาบรรณของความเป็นครูอีก
       
       “นอกจากนั้น ผมยังได้ขอให้ มรภ.กาฬสินธุ์ ดำเนินการหาข้อเท็จจริงให้ชัดเจน เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เพราะเท่าที่ดูคลิปดังกล่าวยังมีข้อสงสัย ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจจะเป็นการสมรู้ร่วมคิดระหว่างอาจารย์ กับลูกศิษย์ ในการแลกเกรด แต่อาจจะมีคนที่ให้แสตมป์แลกเกรดไปแล้ว แต่ยังสอบตกเช่นเดิม ดังนั้น จึงนำคลิปดังกล่าวมาเผยแพร่เพื่อเป็นการเอาคืน” นายนิวัติ กล่าว
       
       ด้าน รศ.นพ.กำจร ตติยกวี เลขาธิการคณะกรรมการการ อุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ตรวจสอบคลิปวิดีโอดังกล่าวและได้สอบถามไปยัง ผศ.นพพร ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในหลักสูตรพิเศษสาขาปฐมวัยของคณะ ครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง และอาจารย์คนในคลิปดังกล่าวเพิ่งเข้าทำงานได้ 3 ปี โดยได้ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงและเห็นว่ามีมูลจึงได้มีการตั้งกรรมการสอบ วินัยร้ายแรง โดยใช้บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมาเป็นกรรมการ
       
       “ผมดูคลิปแล้วเห็นว่าเป็นสิ่งที่ใช้ ไม่ได้เลย โดยเฉพาะการใช้ภาษาพูดของอาจารย์กับนักศึกษา ซึ่งคณะครุศาสตร์เป็นคณะที่สร้างคนให้เข้ามาเป็นครู แต่อาจารย์กลับใช้ภาษาที่หยาบคาย เป็นเรื่องไม่เหมาะสม และรับไม่ได้ ส่วนตัวมองว่า สาเหตุที่ต้องมีการใช้ของมาแลกเกรดนั้น เพราะการเรียนในระดับปริญญาโทมีข้อจำกัด ซึ่งการจะสำเร็จการศึกษาได้นั้น นักศึกษาต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ดังนั้นจึงเป็นช่องทางในการทำมาหากินของอาจารย์ โดยนักศึกษาคนใดที่ได้คะแนนต่ำก็ยินดีจะซื้อแสตมป์ หรือสิ่งของมาแลกกับเกรด เพื่อให้ได้คะแนนสูงๆ และสำเร็จการศึกษา” รศ.นพ.กำจร กล่าว
       
       นายอุกฤษฎ์ ฤทธิ์แดง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กล่าวว่าพฤติกรรมของอาจารย์ในคลิปถือเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง ขาดจรรยาบรรณวิชาชีพครู เพราะต่อให้อาจารย์บอกว่าเป็นการช่วยเหลือ เพิ่มคะแนนให้แก่เด็ก แต่หน้าที่ของอาจารย์คือเป็นผู้ให้ความรู้ สอนให้นักศึกษาเป็นคนดี ไม่ใช่เป็นตัวอย่างในเรื่องของการติดสินบน การคดโกง หรือการหาช่องทางลัดเพื่อแลกกับคะแนนกับเกรด อีกทั้ง วิธีการที่อาจารย์จะช่วยเพิ่มคะแนนให้แก่นักศึกษา มีอีกหลายวิธี เช่น ให้นักศึกษาทำรายงานเพิ่ม หรือทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาเองหรือต่อส่วนร่วม ไม่ใช่ให้ทำอะไรเพื่อสนองต่อความต้องการของอาจารย์ เพราะฉะนั้น อยากให้ทุกฝ่ายช่วยกันแก้ไขปัญหา มหาวิทยาลัยต้องเข้มงวดสอดส่องพฤติกรรมอาจารย์ ตัวอาจารย์ก็ต้องมีสำนึกจรรยาบรรณและเป็นตัวอย่างที่ดีให้นักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาก็ไม่ควรยอมรับอาจารย์ที่มีพฤติกรรมแบบนี้อย่าคิดว่าแค่ได้ คะแนนก็พอ ไม่เช่นนั้นเพราะอนาคตหากมีอาจารย์พฤติกรรมดังกล่าวมากขึ้นเรื่อยๆ ต่อไปนักศึกษาไทยจบการศึกษาโดยไม่มีความรู้แต่มีแสตมป์เซเว่น ติดตัวแทน

 

เครดิต นสพ.ผู้จัดการ