เชิญร่วมงานครบรอบ 9 ปี สทศ.ในวันที่ 3 กันยายน 2557

OK_LOGO_tran.jpg

เชิญร่วมงานครบรอบ 9 ปี สทศ.ในวันที่ 3 กันยายน 2557
เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
(ไม่เสียค่าใช้จ่าย  ที่นั่งมีจำนวนจำกัด)

 

**ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ (คลิกลงทะเบียนสำรองที่นั่ง) **