ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

เล็งรื้อกฏหมายคัดผู้บริหารศธ.

31 ก.ค. 2557 10:09 น.

ผู้อ่าน

วันนี้(28ก.ค.)ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาระบบการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษา และการสรรหาแต่งตั้งผู้บริหาร มักจะมีปัญหาและการร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมต่าง ๆ ทั้งที่การดำเนินการก็เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอน ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ปัญหาดังกล่าว ตนมีความเห็นว่าน่าจะต้องมีการพิจารณาทบทวนหรือปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการคัดเลือกและสรรหาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้เกิด ความชอบธรรมและเป็นระบบที่มีธรรมาภิบาล

ปลัดศธ.กล่าวต่อไปว่า ในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.)ที่ผ่านมา ก็มีการเสนอเรื่องการปรับปรุงระเบียบไปบ้างแล้ว แต่ก็ต้องมาดูกันใหม่ทั้งหมด ทั้งพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ พ.ร.บ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น ว่าจะทำอย่างไรให้ระบบการคัดเลือกสามารถเปิดโอกาสให้มีการคัดสรรคนดี และคนเก่งได้อย่างแท้จริง เพื่อเข้ามาทำประโยชน์ด้านการศึกษาให้แก่ประเทศชาติ อย่างไรก็ตามเรื่องนี้จะต้องรับฟังความคิดเห็นและหารือเพื่อให้ได้ข้อสรุป ที่ชัดเจนก่อน ตอนนี้ยังเป็นเพียงความเห็นที่เสนอกันมา ยังไม่เป็นข้อสรุป

“ ที่มีการพูดกันมากในเวลานี้ เพราะเห็นว่าขณะนี้เป็นโอกาสดีที่จะให้มีการปรับปรุงระบบ เพราะคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ก็มีความชัดเจนที่จะให้การดำเนินการคัด เลือกบุคลากรต่าง ๆ เป็นระบบคุณธรรม โปร่งใส และมีธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง” ปลัดศธ.กล่าว

 

 

เครดิต นสพ.เดลินิวส์