ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศ รายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริการการทดสอบ และ นักวิชาการบริหารการทดสอบ

23 ส.ค. 2557 12:51 น.

ผู้อ่าน

       บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริการการทดสอบ และตำแหน่งนักวิชาการบริหารการทดสอบ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ทางสถาบันทดสอบฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก โดยมีรายชื่อดังเอกสารแนบท้าย