ประกาศ รายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริการการทดสอบ และ นักวิชาการบริหารการทดสอบ

       บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริการการทดสอบ และตำแหน่งนักวิชาการบริหารการทดสอบ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ทางสถาบันทดสอบฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก โดยมีรายชื่อดังเอกสารแนบท้าย

ดาวน์โหลด