ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 29 สิงหาคม 2561

6 ส.ค. 2561 09:57 น.

ผู้อ่าน

ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 29 สิงหาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

1. ประกาศอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ สทศ.
2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต และกรอบวงเงินค่าตอบแทน
3. ดาวน์โหลดใบสมัคร