ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

การจัดสอบ

วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2562

ผู้อ่าน

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ ปีการศึกษา 2562

ตารางสอบวิชาสามัญ 9 วิชา 

ภาพ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2562

ปฏิทินกำหนดการวิชาสามัญ 9 วิชา

ลงทะเบียน/สมัครสอบ

11 - 25 ธันวาคม 2561

ชำระเงินค่าสมัครสอบ

11 - 26 ธันวาคม 2561

เลือกสนามสอบ 11 - 27 ธันวาคม 2561
แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 11 - 28 ธันวาคม 2561
ประกาศเลขที่นั่งสอบ/สถานที่สอบ 18 มกราคม 2562

จัดการทดสอบ

16 - 17 มีนาคม 2562

ประกาศผลสอบ

5  เมษายน  2562

 

ภาพ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2562