ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 จัดทำโครงการการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

9 ส.ค. 2561 09:19 น.

ผู้อ่าน

 ภาพ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 จัดทำโครงการการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

        8 ส.ค. 61 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ได้จัดทำโครงการการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้มีความรู้และทักษะด้านการวัดและประเมินผลที่ถูกต้อง และสามารถนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรม จำนวน 600 คน

ภาพ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 จัดทำโครงการการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้           ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1 ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาครูทางด้านการวัดและประเมินผล โดยส่งเสริมและสนับสนุนครู อาจารย์ เข้ารับการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 567 คน และขอเปิดสนามสอบวัดสมรรถนะครูฯ ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการวัดและประเมินผล ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา