ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ.จัดงานครบรอบ 9 ปี "วัดผลเพื่อพัฒนา นำคุณค่าการศึกษาไทย"

10 ก.ย. 2557 10:17 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดงานครบรอบ 9 ปี สทศ.”วัดผลเพื่อพัฒนา นำคุณค่าการศึกษาไทย” และเฉลิมฉลองครบรอบ 130 ปีแห่งการวัดและประเมินผลการศึกษาไทย โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม  วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานและให้เกียรติปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษากับการประเมินระดับชาติ”  ในวันที่ 3 กันยายน 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

 

ภาพ สทศ.จัดงานครบรอบ 9 ปี  วัดผลเพื่อพัฒนา นำคุณค่าการศึกษาไทย          ภาพ สทศ.จัดงานครบรอบ 9 ปี  วัดผลเพื่อพัฒนา นำคุณค่าการศึกษาไทย

ภาพ สทศ.จัดงานครบรอบ 9 ปี  วัดผลเพื่อพัฒนา นำคุณค่าการศึกษาไทย          ภาพ สทศ.จัดงานครบรอบ 9 ปี  วัดผลเพื่อพัฒนา นำคุณค่าการศึกษาไทย