สทศ.จัดงานครบรอบ 9 ปี "วัดผลเพื่อพัฒนา นำคุณค่าการศึกษาไทย"

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดงานครบรอบ 9 ปี สทศ.”วัดผลเพื่อพัฒนา นำคุณค่าการศึกษาไทย” และเฉลิมฉลองครบรอบ 130 ปีแห่งการวัดและประเมินผลการศึกษาไทย โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม  วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานและให้เกียรติปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษากับการประเมินระดับชาติ”  ในวันที่ 3 กันยายน 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

 

IMG_4178.JPG          IMG_4053.JPG

IMG_4038.JPG          IMG_4232.JPG