ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่ง นักวิชาการบริหารการท

16 ก.ย. 2557 10:45 น.

ผู้อ่าน

ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่ง นักวิชาการบริหารการทดสอบ จำนวน ๒ อัตรา