ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

"สัมพันธ์" นั่ง ผอ.สทศ. อีกสมัย

25 ก.ย. 2557 11:00 น.

ผู้อ่าน

วันนี้(24 ก.ย.)ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหาร สทศ. วันที่ 24 ก.ย.ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่ง ผอ. สทศ.คนใหม่ แทน รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ที่จะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 30 พ.ย. 2557 โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก รศ.ดร.สัมพันธ์ ให้ดำรงตำแหน่งอีกสมัย เนื่องจากเห็นว่ารศ.ดร.สัมพันธ์ ได้แสดงวิสัยทัศน์และมีแผนการบริหารงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และที่สำคัญน่าจะนำพา สทศ.ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ เทียบเคียงกับสถาบันทดสอบของประเทศสิงคโปร์ภายใน 5 ปี นอกจากนี้ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหาร สทศ. มีความพอใจผลการทำงานของ รศ.ดร.สัมพันธ์ จึงเชื่อว่าน่าจะสานงานต่อได้เป็นอย่างดี

สำหรับอุดมการณ์ในการทำงานของ รศ.ดร.สัมพันธ์ คือ ยึดมั่นในคุณธรรม จงรักภักดีในวิชาชีพ ส่วนวิสัยทัศน์การบริหารจัดการ คือ 1.การบริหารจัดการที่มุ่งคุณธรรม ภายใต้วัฒนธรรมคุณภาพ มีทั้ง "คนดีและระบบดี" 2. สร้างพันธมิตรผู้ใช้และเครือข่ายการทดสอบ3. ชี้นำการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา วิชาการ วิชาชีพในทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา และ4. มุ่งสู่การเป็นสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติมาตรฐานระดับสากล ทั้งนี้ตำแหน่ง ผอ.สทศ.จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2557นี้โดยมีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี.

จาก   เดลินิวส์